عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی "دکتر خضری" گفت :حدود 10 درصد مردم ما به دیابت مبتلا هستند اما برخی از آنها متاسفانه از بیماری خود اطلاعی ندارند.

خبرهای علمی سایتاولین 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 آخرین