5 ژوئن 2024 - در یک مطالعه پیشگامانه، محققان مرکز تحقیقات دیابت، چاقی و سبک زندگی استرالیا(AusDiab)  ارتباط قابل توجهی را بین مصرف سبزیجات و سیب زمینی و نشانگرهای خطر دیابت نوع 2 (T2D) کشف کردند. این یافته‌ها بینش‌های ارزشمندی را در مورد نقش رژیم غذایی در تأثیرگذاری بر عوامل خطر دیابت ارائه نمود و راه‌های بالقوه‌ای را برای استراتژی‌های پیشگیرانه و مداخلات غذایی ارائه داد.

این مطالعه نشان داد که مصرف بیشتر سبزیجات، به ویژه سبزیجات برگ سبز، ممکن است حساسیت به انسولین و تحمل گلوکز را بهبود بخشد، در حالی که مصرف چیپس سیب زمینی/سیب زمینی سرخ شده(سیب زمینی هایی که به طور سالم تهیه نشده اند) ممکن است حساسیت به انسولین و تحمل گلوکز را بدتر کنند.

این یافته ها که در مجله کلینیکال غدد درون ریز و متابولیسم منتشر شده است، نشان می دهد که یک رابطه ی ظریف بین زیر گروه های سبزیجات و تأثیر آنها بر تحمل گلوکز وجود دارد.

به نظر می رسد که ارتباط مصرف سبزیجات و سیب زمینی با دیابت نوع 2 بسته به نوع سبزیجات و روش های آماده سازی، متفاوت است.

دکتر پراتیک پوخارل، و همکارانش از دانشگاه ادیث کوان در پرت در استرالیای غربی، به بررسی ارتباط کل سبزیجات، زیرگروه سبزیجات و سیب زمینی با (1) نشانگرهای دیابت نوع 2 در ابتدا و (2) بروز تجمعیT2D در یک دوره پیگیری 12 ساله در بزرگسالان استرالیایی پرداختند.

برای این منظور، محققان مصرف سبزیجات و سیب زمینی را از طریق پرسشنامه بسامد غذا در ابتدا با استفاده از داده های مطالعه دیابت، چاقی و سبک زندگی استرالیا ارزیابی کردند.

محققان ارتباط بین مصرف سبزیجات با گلوکز پلاسما ناشتا (FPG)، ارزیابی مدل هموستاز به روز شده عملکرد سلول های بتا (HOMA2-%β)،HOMA2  حساسیت به انسولین(HOMA2-%S)، گلوکز پلاسما 2ساعت پس از خوردن محلول قندی (PLG)، و سطح انسولین ناشتا در ابتدا؛ و بروز تجمعی دیابت نوع 2 را در پایان پیگیری 12 ساله به ترتیب با استفاده از مدل خطر خطی و مدل‌ خطرات متناسب کاکس بررسی کردند.

یافته های این مطالعه به به شرح زیر است:

 تعداد 8009 شرکت کننده با میانگین سنی 52 سال و میانگین مصرف 132 گرم سبزیجات در روز وارد این مطالعه شدند.

 مصرف بیشتر کل سبزیجات، سبزیجات برگ سبز، زرد/نارنجی/قرمز و مصرف متوسط ​​سبزیجات چلیپایی با کاهشPLG همراه بود.

 مصرف بیشتر سبزیجات برگ سبز با کاهش HOMA2-%β و انسولین سرم همراه بود.

 مصرف بیشتر سیب زمینی سرخ کرده/چیپس با افزایش FPG، HOMA2-%β، انسولین سرم و کاهش HOMA2-%S همراه بود.

 شرکت کنندگان با مصرف متوسط ​​سبزیجات چلیپایی در پایان 12 سال پیگیری، 25 درصد کمتر در معرض خطر ابتلا بهT2D بودند.

محققان نوشتند: یافته‌های مطالعه ما نشان می‌دهد که یک رژیم غذایی غنی از سبزیجات، به ویژه سبزیجات چلیپایی، برگ سبز، و سبزیجات نارنجی/زرد/قرمز ممکن است به بهبود تحمل گلوکز در بزرگسالان استرالیایی کمک کند. برعکس، مصرف بیشتر سیب زمینی سرخ کرده/چیپس، اما نه سیب زمینی تهیه شده به طور سالم، ممکن است تحمل گلوکز و حساسیت به انسولین را بدتر کند.

آنها نتیجه گیری کردند که "این یافته ها نشان دهنده ی یک رابطه ی ظریف بین زیر گروه های سبزیجات با حساسیت به انسولین و تحمل گلوکز است."

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/new-study-reveals-associations-of-vegetable-and-potato-intakes-with-type-2-diabetes-risk-129305