14 مه 2024 - در یک بررسی سیستماتیک و متاآنالیز پیشگامانه، محققان شواهد قانع کننده ای از خواص محافظت قلبی کورکومین در برابر کاردیومیوپاتی های دیابتی را ارائه کردند. این مطالعه که در مجلهPhytomedicine  منتشر شده است، یافته های تحقیقات پیش بالینی را ادغام کرده و پتانسیل درمانی کورکومین را در مدیریت عوارض قلبی عروقی مرتبط با دیابت، روشن نمود.

این مطالعه نشان داد که کورکومین ممکن است از طریق اثرات ضد التهابی، آنتی اکسیدانی، ضد آپوپتوز و تقویت کنندگی اتوفاژی، از قلب در برابر کاردیومیوپاتی دیابتی (DCM) محافظت کند. اثر محافظتی کورکومین متناسب با دوز است، و اثربخشی ممکن است در غلظت بالای 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم بیشتر شود که نیاز به اعتبارسنجی بیشتر دارد.

کاردیومیوپاتی دیابتی (DCM) یکی از عوارض شایع دیابت است که اغلب منجر به آسیب بیشتر به عضله قلب می شود. ثابت شده است که کورکومین اثرات محافظتی قلبی مختلفی دارد، با این حال، هیچ بررسی سیستماتیکی در مورد اثر محافظتی در برابر DCM انجام نشده است.

با توجه به پیشینه ی فوق، دکتر Wujiao Wang، و همکارانش از دانشگاه پزشکی چینی در پکن، قصد داشتند شواهد پیش بالینی (مدل حیوانی) اثرات درمانی کورکومین در DCM را تجزیه و تحلیل کنند.

برای این منظور، محققان هشت پایگاه داده و دو سیستم ثبت را از زمان ساخت تا 1 نوامبر 2023 جستجو کردند. استخراج دقیق داده‌ها و ارزیابی کیفیت مطالعات انجام شد. با استفاده از ابزار SYRCLE RoB، کیفیت روش شناختی مطالعات وارد شده، مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار  RevMan 5.4 و نمودارهای تست Egger و Funnel با استفاده از نرم‌افزار Stata 17.0 برای ارزیابی سوگیری انتشار انجام شد. این مطالعه شامل 32 کارآزمایی با 681 حیوان بود.

این متاآنالیز نشان داد که کورکومین به طور قابل‌توجهی شاخص‌های عملکرد قلبی(LVFS،LVEF  وLVSd) را بهبود می بخشد، و نشانگر آسیب میوکارد، نسبت HW/BW و قند خون تصادفی را در مقایسه با گروه کنترل کاهش می دهد، همچنین اثرات مفیدی بر شاخص‌های مکانیکی التهاب، اکسیداسیون میوکارد، آپوپتوز و اتوفاژی دارد.

محققان نوشتند: مطالعه ما اولین متاآنالیز مطالعات پیش بالینی کورکومین برای درمان DCM است و نتایج ما نشان می دهد که کورکومین ممکن است از طریق اثرات ضد التهابی، آنتی اکسیدانی، تقویت کننده اتوفاژی و ضد آپوپتوز نقش محافظت کننده ی قلبی در DCM داشته باشد.

این متاآنالیز رابطه ی وابسته به دوزی را بین مکمل کورکومین و اثرات محافظتی قلبی آن روشن کرد و بینش های ارزشمندی را برای مطالعات بالینی و کاربردهای درمانی آینده ارائه نمود.

از آنجایی که شیوع دیابت در سطح جهانی در حال افزایش است، تلاش برای راهبردهای موثر برای پیشگیری و مدیریت عوارض دیابت بسیار مهم است. یافته‌های این مرور سیستماتیک شواهد قانع‌کننده‌ای را ارائه نمود که از پتانسیل درمانی کورکومین در کاهش کاردیومیوپاتی‌های دیابتی پشتیبانی می‌کند و راه را برای تحقیقات بیشتر و ترجمه بالینی در پزشکی قلب و عروق هموار می نماید.

منبع:

https://medicaldialogues.in/cardiology-ctvs/news/curcumin-exhibits-cardioprotective-potential-against-diabetic-cardiomyopathies-reveals-comprehensive-study-128408