8 ژوئن 2024 - در تلاشی جامع برای کشف پیچیدگی‌های تشخیص عفونت در کتواسیدوز دیابتی(DKA)  و سندرم هایپرگلایسمی هیپراسمولار(HHS)، یک مطالعه مشاهده‌ای گذشته‌نگر چند مرکزی، بینش‌های ارزشمندی را در مورد اپیدمیولوژی، میکروبیولوژی و رویکردهای تشخیصی مرتبط با این موارد از اختلالات متابولیک بحرانی، ارائه کرده است.

این مطالعه میزان مرگ و میر بالاتری را در بیماران مبتلا به باکتریمی نسبت به بیماران بدون آن نشان داد. محققان دریافتند که پروتئین واکنشی سی (CRP) به جای پروکلسیتونین (PCT)، ممکن است برای تشخیص باکتریمی در موارد اورژانس هایپرگلایسمی معتبر باشد.

محققان در ژورنال Diabetes Research and Clinical Practice گزارش دادند: "در میان افرادی که با کتواسیدوز دیابتی و HHS بستری شده اند، میزان مرگ و میر بیماران مبتلا به باکتریمی بیشتر از بیماران بدون آن بود. پروتئین واکنشیC در تشخیص باکتریمی بر پروکلسیتونین برتری داشت(AUC 0.85در مقابل 0.76).سن، افت فشار خون، سطح هوشیاری و افزایش سطحCRP ، به عنوان پیش بینی کننده های کلیدی برای خطر باکتریمی شناسایی شدند.

دکتر کیوسوکه تاکاهاشی و همکارانش از مرکز پزشکی سایتاما در دانشگاه پزشکی جیچی در ژاپن، ویژگی‌های عفونت و کاربرد نشانگرهای التهابی در کتواسیدوز دیابتی و سندرم هایپرگلایسمی هیپراسمولار را بررسی کردند.

برای این منظور، محققان یک مطالعه مشاهده‌ای چند مرکزی و گذشته‌نگر را در 21 بیمارستان مراقبت‌های حاد در ژاپن انجام دادند. این مطالعه شامل بیماران بزرگسال بستری در بیمارستان با DKA و HHS بود.

آنها دقت تشخیصی نشانگرها، از جمله CRP و PCT را برای باکتریمی تجزیه و تحلیل کردند. مدل های رگرسیون چندگانه برای تخمین عوامل خطر باکتریمی ایجاد شد.

محققان یافته های زیر را گزارش کردند:

·  تعداد 771 بیمار شامل 545 بیمار مبتلا به DKA و 226 بیمار مبتلا به HHS مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی آنها 58.2 سال بود. از این تعداد، 70 مورد از نظر کشت خون مثبت بودند.

·  میزان مرگ و میر افراد با و بدون باکتریمی 14% و 3.3% بود.

·  مساحت زیر منحنی CRP و PCT برای تشخیص باکتریمی به ترتیب 0.85 و 0.76 بود.

·  مدل های رگرسیون لجستیک سطوح تغییر یافته هوشیاری، سن بالاتر، افت فشار خون و CRP بالاتر را به عنوان عوامل خطر برای باکتریمی شناسایی کردند.

در حالی که ماهیت گذشته‌نگر این مطالعه محدودیت‌های ذاتی ایجاد می‌کند، بینش‌های به‌دست‌آمده از این تحلیل چند مرکزی، پایه‌ای برای تحقیقات آینده‌نگر با هدف اصلاح استراتژی‌های مدیریت عفونت در بیماران مبتلا به DKA و HHS فراهم نمود.

از آنجایی که ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی با تعامل پیچیده بین اختلالات متابولیک و عوارض عفونی در DKA و HHS دست و پنجه نرم می کنند، مطالعاتی مانند این به عنوان پله های حیاتی برای افزایش دقت تشخیصی، مداخلات درمانی مناسب و بهبود نتایج بالینی برای افراد مبتلا عمل می کند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/crp-valid-for-predicting-bacteremia-and-morality-in-hyperglycemic-emergencies-reveals-multicenter-study-129071