3 ژانویه 2023- بر اساس یک متاآنالیز از 11 مطالعه کوهورت آینده نگر شامل 355230 نفر، مصرف بالای کلسترول از منابع غذایی (DC) با افزایش شیوع دیابت نوع 2 (T2DM) به ویژه در کشورهای غربی مرتبط است.

نتایج این مطالعه که در Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases منتشر شده است، مصرف کم کلسترول در رژیم غذایی را برای پیشگیری از دیابت نوع 2، به ویژه برای جمعیت هایی که در معرض خطر قلبی عروقی (CV) بالا قرار دارند، توصیه می کند.

کلسترول غذایی(DC)، یک ماده مغذی رایج در زندگی روزمره است که در چندین غذا مانند گوشت قرمز، احشاء حیوانی، روغن خوراکی و کره وجود دارد. مطالعات تجربی نشان داده اند که سطوح بالای کلسترول عملکرد سلول های بتا را در پانکراس مختل می کند و در نتیجه متابولیسم گلایسمی را مختل می کند. با این حال، نتایج مطالعات بالینی مبهم است.

نویسندگان گفتند: برخی کارآزمایی‌ها رابطه دوز- پاسخ مثبتی را بین مصرف کلسترول و بروز دیابت نوع 2 نشان دادند، در حالی که برخی دیگر ارتباطی را گزارش نکردند. همچنین، تغییراتی در دستورالعمل های غذایی از سویADA (انجمن دیابت آمریکا) برای مصرف DC وجود دارد. توصیه های ADA در سال 2013 مصرفDC را به کمتر از 300 میلی گرم در روز محدود کرد. با این حال، این توصیه تغییر کرده است و هیچ مقدار حداکثر مجازی را برای مصرف DC در سال 2015 تعیین نکرده است.

با توجه به پیشینه ی فوق، دکترYuehua Li  و همکارانش از چین، رابطه دوز-پاسخ بین مصرف کلسترول غذایی و بروز دیابت نوع 2 را در یک متاآنالیز ارزیابی کردند.

این تیم مطالعات آینده نگر با نقطه پایانی دیابت نوع 2 را جستجو کردند. آنها در این متاآنالیز از مدل اثرات تصادفی، وزن‌دهی شده با واریانس معکوس استفاده کردند. رابطه دوز-پاسخ با استفاده از مدل‌های رگرسیون اسپلاین مکعبی محدود برآورد شد. در مجموع 11 مطالعه آینده نگر شامل 355230 نفر وارد این آنالیز شدند.

این مطالعه به یافته های زیر منجر شد:

· در مقایسه با کمترین میزان مصرف DC، بالاترین میزان مصرف کلسترول رژیم غذایی با افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 همراه بود(نسبت خطر 1.15).

· تجزیه و تحلیل های زیر گروهی نشان داد که این ارتباط مثبت در کشورهای غربی نسبت به شرقی مشهودتر بود(نسبت خطر به ترتیب 1.34 و 1.19).

· با افزایش هر 100 میلی گرم در روز دریافت کلسترول غذایی، نسبت خطرترکیبی برای بروزدیابت نوع 2در کشورهای غربی و شرقی به ترتیب 1.06 و 1.05، افزایش می یابد.

به طور خلاصه، یافته های این مطالعه نشان می دهد که یک رابطه مثبت بین مصرف کلسترول رژیم غذایی و بروزدیابت نوع 2،وجود دارد. علاوه بر این، تیم تحقیقاتی آنالیز دوز-پاسخ را انجام داده و دریافت که به ازای هر100 میلی گرم افزایش دریافت کلسترول رژیم غذایی در روز، بروز دیابت نوع 2 ، به میزان 5 درصد افزایش می یابد. این ارتباط مثبت در میان مردم کشورهای غربی بیشتر از کشورهای شرقی مشهود بود.

نویسندگان نوشتند: نتایج ما کاهش مصرف کلسترول رژیم غذایی را برای پیشگیری از دیابت نوع 2، به ویژه برای جمعیتی که خطر ابتلا به بیماری قلبی عروقی بالایی دارند، توصیه می کند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/low-consumption-of-dietary-cholesterol-may-prevent-type-2-diabetes-105065