23 مه 2023- مطالعه ی اخیراً منتشر شده در Frontiers in Clinical Diabetes and  Healthcare نشان داد که هایپرانسولینمی می تواند نشانگر اولیه ای برای بیماری متابولیک و پیشرفت به سندرم متابولیک و دیابت قندی (DM) باشد.

محققان نوشتند: هایپرانسولینمی در غیاب اختلال تحمل گلوکز و داشتن هموگلوبین A1c طبیعی (HbA1c) ممکن است شاخص بسیار بهتری برای تشخیص زودهنگام خطر بیماری متابولیک و پیشرفت به سندرم متابولیک و دیابت باشد.

محققان خاطرنشان کردند کهHbA1c ، همچنان یک نشانگر ترجیحی برای تشخیص پیش دیابت برای غربالگری جامعه است. با این حال، افراد در معرض خطر، با چاقی مرکزی، چاقی، سابقه خانوادگی دیابت یا علامت دار(PCOS، آکانتوز نیگریکانس)باید از نظر مقاومت به انسولین و هایپرانسولینمی آزمایش شوند.

هایپرانسولینمی، در غیاب اختلال تحمل گلوکز و HbA1c طبیعی، نشان دهنده پیش دیابت است. مطالعات چندانی در هند، بر هایپرانسولینمی، به ویژه در بزرگسالان جوان تمرکز نداشته اند.

دکترRama A. Vaidya، و همکارانش از مرکز تحقیقات پزشکی سلامت جامعه در بمبئی در هند، در یک مطالعه مقطعی انجام دادند تا بررسی کنند که آیا علیرغم طبیعی بودن HbA1c ممکن است فرد دچار هایپرانسولینمی باشد یا خیر؟

این مطالعه بر روی جوانان و نوجوانان 16 تا 25 ساله ساکن بمبئی انجام شد. شرکت کنندگان در موسسات دانشگاهی مختلف حضور یافتند و به عنوان اولین گام از یک کارآزمایی بالینی برای بررسی اثربخشی مصرف بادام در پیش دیابت، غربالگری شدند.

این مطالعه یافته های زیر را نشان داد:

· در بین 1313 جوان، 4.2 درصد از شرکت کنندگان بر اساس معیارهای انجمن دیابت آمریکا به پیش دیابت مبتلا بودندو 19.7 درصد از آنها سطح HbA1c بین 5.7 تا 6.4 درصد داشتند.

· تقریباً 30.5 درصد علیرغم داشتن سطح طبیعی قندخون و HbA1c طبیعی، دچار هایپرانسولینمی بودند.

· در بین 533 نفر با HbA1c کمتر از 5.7 درصد، 10.5درصد از شرکت کنندگان انسولین ناشتای بیش از 15میلی یونیت بین المللی درلیترداشتند و درصد بیشتری از افراد (39.4 درصد) انسولین تحریک شده ی بالای 80 میلی یونیت بین المللی درلیترداشتند. این شرکت کنندگان میانگین نشانگرهای آنتروپومتریک بالاتری نسبت به افراد دارای قند ناشتا و انسولین تحریک شده ی طبیعی، داشتند.

محققان برای شناسایی بیماران مبتلا به پیش دیابت، قندخون ناشتا، HbA1c و قند خون دو ساعته ی تحریک شده با گلوکز را اندازه گیری کردند. در همان مجموعه افراد، انسولین ناشتا و انسولین 2 ساعته ی تحریک شده با گلوکز نیز اندازه گیری گردید. آنها نرخ بروز هایپرانسولینمی را در میان افرادی باHbA1c  طبیعی و افرد مبتلا به پیش دیابت، تعیین کردند.

محققان نوشتند: یافته‌های ما نشان داد که بر اساس معیارهای انجمن دیابت آمریکا برای قند خون، تنها 4.2 درصد افراد به پیش دیابت مبتلا بودند، در حالی که 19.9 درصد مقادیر HbA1c در محدوده ی پیش دیابت (5.7 تا 6.4درصد) داشتند. این نشان داد که تقریباً یک پنجم جوانان پیش دیابتی بودند، که نیاز به توجه به این موضوع را برجسته می کند.

آنها نتیجه گیری کردند که هایپرانسولینمی در غیاب اختلال تحمل گلوکز و HbA1c طبیعی، ممکن است یک شاخص بسیار بهتر برای تشخیص زودهنگام خطر بیماری متابولیک و پیشرفت به سندرم متابولیک و دیابت باشد.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/hyperinsulinemia-may-predict-diabetes-and-metabolic-syndrome-early-in-young-adults-111791