20سپتامبر 2023- عضلات ما در سطح مولکولی چگونه به ورزش پاسخ می دهند؟ محققان پایه سلولی و مسیرهای سیگنالی را که مسئول تأثیر مثبت فعالیت بدنی بر سلامت کلی ما هستند، کشف کردند. آنها دریافتند که سلول هایT تنظیمی(نوعی سلول ایمنی) نقش مهمی در تضمین عملکرد مناسب ماهیچه ها ایفا می کنند. این بینش‌های جدید مسیر را به سوی کشف داروهای دقیقی که اختلالات متابولیک مانند چاقی و دیابت و همچنین بیماری‌های مرتبط با عضله را هدف قرار می‌دهند، هموار می‌کنند.

این اکتشافات در Cell Metabolism منتشر شده است.

چاقی و دیابت نوع 2 ، تهدیدهایی فزاینده برای سلامت جهانی هستند. تغذیه بیش از حد و عدم تحرک بدنی به ایجاد این شرایط کمک می کند. ورزش نه تنها برای پیشگیری از بیماری ها موثر است، بلکه فواید سلامتی متعددی از جمله بهبود سیستم ایمنی بدن را نیز به همراه دارد. محققان مرکز دیابت آلمان (DZD) در هلمهولتز مونیخ و موسسه آلمانی تغذیه انسان پوتسدام-رهبروک (DIfE) بینش جدیدی را در مورد ارتباط متقابل بین ورزش، عملکرد عضلات و سیستم ایمنی بدست آوردند. این یافته های جدید نه تنها می تواند برای افرادی که مبتلا به چاقی یا دیابت نوع 2 هستند که به دنبال بهبود سلامت خود از طریق ورزش می باشند یا بیماران مبتلا به بیماری های مرتبط با عضله مفید باشد، بلکه برای ورزشکاران حرفه ای نیز مفید خواهد بود. نکته مهم، درک بهتر صحبت متقابل عضلات و سیستم ایمنی است که می‌تواند به توسعه ی درمان‌های ایمنی دقیق برای دیابت و سایر عوارض در آینده کمک کند.

سلول های T تنظیمی، عملکرد مناسب ماهیچه را تضمین می کنند

اگرچه اثرات مفید تمرینات ورزشی بر سلامت متابولیک و سیستم ایمنی تقریباً شناخته شده است، مکانیسم های دقیق چگونگی تأثیر فعالیت بدنی بر سلول های ایمنی عضلانی تاکنون ناشناخته مانده است. این تیم از محققان مکانیسم‌هایی را در سطح مولکولی کشف کردند که توسط آن زیرمجموعه‌ای از سلول‌های ایمنی در بدن انسان، به نام سلول‌هایT تنظیمی(Tregs)، کراس تاک عضلانی را در یک حالت ثابت، در پاسخ به ورزش و همچنین در صورت آسیب عضلانی، کنترل می‌کنند. در طول ورزش، سلول‌هایT تنظیمی بسیار فعال، را می توان در عضلات یافت که برای عملکرد مناسب، بازسازی و ترمیم عضلات مهم هستند.

با دستکاریسلول‌هایT تنظیمی به روش های مختلف، نویسندگان نقش محوری آنها را در تنظیم عملکرد عضلات، قدرت، و ترمیم پس از آسیب کشف کردند. تیم تحقیقاتی میانجی مهم این اثرات را شناسایی کرد. یک مسیر سیگنال دهی درگیر در پاسخ ایمنی و سایر فرآیندهای فیزیولوژیکی مختلف، سیگنالینگ گیرنده ی اینترلوکین 6روی سلول هایT استکه برای عملکردسلول‌هایT تنظیمی حیاتی است. برای کنترل عملکرد عضلانی با واسطه Treg، گیرنده ی اینترلوکین 6 (IL6R) باید روی سطح سلول هایT وجود داشته باشد.

علاوه بر این بر اساس این یافته ها می توان توضیح داد که چرا درمان های ضد التهابی که IL6Rرا هدف قرار می دهند سبب ایجاد ضعف عضلانی به عنوان یک عارضه جانبی در کلینیک می شوند. در نتیجه، اکتشافات جدید اهمیت تشریح مکالمه ی متقابل یا کراس تاک بین سیستم ایمنی و متابولیسم در شرایطی مانند دیابت و چاقی را برجسته می کند. این بینش‌ها برای توسعه داروهای دقیقی که سلول‌هایT تنظیمی را در زمینه‌های متمایزی در آینده هدف قرار می‌دهند، بسیار مهم خواهد بود.

منبع:

https://www.sciencedaily.com/releases/2023/09/230920152413.htm