14 مه 2024 - یک مطالعه اخیر پتانسیل پروبیوتیک ها را به عنوان یک درمان تکمیلی برای افسردگی برجسته کرد، در حالی که تأثیر عوامل متابولیک بر اثربخشی آنها را نیز آشکار نمود. یافته های کلیدی این مطالعه در نسخه ی اخیر مجلهNutrients منتشر شده است.

این تحقیق در مجموع شامل 116 شرکت کننده بود که تشخیص افسردگی داشتند. این افراد به طور تصادفی در گروه دریافت یک داروی پروبیوتیک حاویLactobacillus helveticus Rosell®-52 وBifidobacterium longum Rosell®-175  یا یک دارونما در یک بازه زمانی 60 روزه قرار گرفتند. این مطالعه از یک طرح گروهی موازی، آینده نگر، تصادفی، دوسوکور، کنترل شده برای اطمینان از پایایی یافته ها استفاده کرد.

در طول دوره ی مداخله، داده‌های روان‌سنجی شرکت‌کنندگان در پنج مقطع زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین پارامترهای متابولیکی مختلف مانند فشار خون، وزن بدن، اندازه ی دور کمر و سطح سرمی پروتئین واکنش‌گر C، کلسترول، تری گلیسیرید و گلوکز ناشتا در ابتدای مطالعه اندازه‌گیری شد.

در حالی که نمرات افسردگی کلی مزیت قابل توجهی را برای گروه پروبیوتیک نسبت به گروه دارونما نشان نداد، اما روند مشخصی را آشکار ساخت: شرکت‌کنندگانی که با پروبیوتیک‌ها درمان شدند، در مقایسه با شرکت‌کنندگانی که دارونما مصرف می‌کردند، نرخ بالاتری از حداقل تفاوت‌های مهم بالینی را بیان کردند که نشان‌دهنده مزایای بالقوه ی مصرف این نوع پروبیوتیک بود. این تأثیر به‌ویژه در زیر گروهی از شرکت‌کنندگانی که درمان ضد افسردگی نیز دریافت می کردند، مشهود بود.

این مطالعه همچنین فاکتور مهمی را فاش کرد که بر اثربخشی پروبیوتیک ها در درمان افسردگی تأثیر گذاشت و آن ناهنجاری های متابولیک بود. این تحقیق نشان داد افرادی که مشکلات متابولیک پیشرفته‌تری داشتند، مانند اضافه وزن، بافت چربی مرکزی اضافی و استئاتوز کبدی، بهبودهای کمتری را در نمرات روان‌سنجی داشتند. همچنین، افرادی که سطح استرس بالاتری در ابتدای مطالعه داشتند، بهبودهای بیشتری را از طریق یک تعامل پیچیده از عوامل دخیل، نشان دادند.

این مطالعه نشان داد که اگرچه پروبیوتیک ها به عنوان درمان های مکمل برای اختلالات افسردگی امیدوار کننده هستند، اما ممکن است به عنوان مداخلات مستقل کافی نباشند. این یافته ها نیاز به یک رویکرد دقیق برای درمان افسردگی را در مواردی که ناهنجاری های متابولیک وجود دارد، برجسته می کند.

این مطالعه گامی مهم به جلو در بهبود درک موجود از نقش بالقوه پروبیوتیک ها در سلامت روان است. تحقیقات بیشتر با تمرکز عمیق بر ارتباطات پیچیده ی بین سلامت روده، متابولیسم و افسردگی ضروری است زیرا ممکن است راه‌های جدیدی برای استراتژی‌های درمانی مؤثرتر به منظور مدیریت بهتر این وضعیت ناتوان‌کننده ارائه گردد.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diet-nutrition/news/probiotics-formulations-may-be-used-as-complementary-treatment-for-depressive-disorders-claims-study-128455