7 نوامبر 2022- عدم پاسخ صحیح مغز به هورمون انسولین یا به عبارت دیگر مقاومت به انسولین می تواند بر متابولیسم بدن و تنظیم رفتارهای غذایی تأثیر منفی گذارد. یک مطالعه اخیر نشان داد که حداقل هشت هفته ورزش می تواند به بازگرداندن حساسیت مغز به انسولین در بزرگسالان دارای اضافه وزن شدید، کمک کند. این امر فرصت های درمانی جدیدی را برای کاهش عوامل خطر چاقی و دیابت در آینده باز می کند. این مطالعه توسط مرکز تحقیقات دیابت آلمان، بیمارستان دانشگاه توبینگن و هلمهولتز مونیخ انجام و درJCI Insight منتشر گردید.

در این مطالعه 14زن و هفت مرد 21 تا 59 ساله با شاخص توده بدنی 27.5 تا 45.5 شرکت کردند. تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی (MRI) از افراد شرکت کننده انجام شد تا حساسیت مغز به انسولین قبل و بعد از هشت هفته تمرین استقامتی تحت نظر مربی، تعیین شود.

هشت هفته ورزش باعث بهبود حساسیت به انسولین گردید

این برنامه ی تمرینی، باعث بهبود عملکرد انسولین در مغز به سطح فردی با وزن سالم شد.

دکتر استفانی کولمان، دانشمند DZD و موسسه تحقیقات دیابت و بیماری‌های متابولیک (IDM) هلمهولتز مونیخ در دانشگاه توبینگن و بخش دیابت و غدد درون‌ریز در بیمارستان دانشگاه توبینگن، گفت: این مداخله ورزشی فعالیت های تحریک شده با انسولین را در بخش هایی از مغز که از جمله مسئول درک گرسنگی و سیری و تعامل انگیزه، پاداش، احساسات و رفتار ورزشی هستند، افزایش داد. بهبود حساسیت به انسولین در مغز، اثرات مثبتی بر متابولیسم داشت، احساس گرسنگی و چربی احشایی ناسالم را کاهش داد.

نقطه شروع جدید احتمالی برای درمان های ضد چاقی و ضد دیابت

پروفسور Martin Heni، یکی از نویسندگان این مطالعه گفت: مطالعه ی ما نشان می‌دهد که مقاومت به انسولین در مغز ممکن است برگشت ‌پذیر باشد، بنابراین می‌تواند یک هدف درمانی مناسب برای بازگرداندن تنظیم سیستم عصبی مرکزی متابولیسم و ​​وزن بدن و مقابله با اثرات نامطلوب چاقی باشد.

برای بررسی اینکه آیا بهبود حساسیت به انسولین مغز در افراد در معرض خطردیابت نوع 2، واقعاً اثرات مفیدی بر متابولیسم و ​​ویژگی های شناختی دارد، مطالعات مداخله‌ ای کنترل ‌شده ی بیشتری برنامه ‌ریزی شده‌اند. آنها همچنین می توانند به روشن شدن مکانیسم های اساسی مقاومت مغز به انسولین کمک کنند.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2022-11-insulin-resistance-brain.html