16 مه 2024- در یک مطالعه ی جدید که در مجله انجمن پزشکان هند منتشر شده است، محققان ارتباط قابل توجهی را بین نوروپاتی محیطی دیابتی (DPN) و کمبود ریزمغذی ها کشف کردند. نوروپاتی محیطی دیابتی، یک عارضه ی شایع دیابت است که میلیون ها نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است و باعث درد، بی حسی و ضعف، عمدتاً در اندام های تحتانی می شود. این تحقیق نقش بالقوه ریزمغذی‌ها را در کاهش خطر و شدت DPN روشن می‌کند و راه‌های جدیدی برای راهبردهای پیشگیری و درمان ارائه می‌دهد.

این مطالعه نشان داد که سطوح تغییر یافته ی عناصر کمیاب در پاتوژنز و پیشرفت دیابت قندی (DM) نقش دارند. آنها همچنین در عوارض دیابت به ویژه نوروپاتی دیابتی نقش بسزایی دارند.

دیابت شیرین، یک اختلال متابولیک شایع است که با هایپرگلایسمی تعریف می شود. بیماران دیابتی معمولا سطح استرس اکسیداتیو بالایی دارند. اختلال عملکرد میتوکندری و التهاب رگ های خونی با نیاز بیشتر به ریزمغذی ها در بیماران دیابتی همراه است. این ریزمغذی ها ممکن است با عوارضی در بیماران دیابتی همراه باشند.

محققان با هدف نشان دادن ارتباط نوروپاتی محیطی دیابتی با سطوح ریزمغذی‌هایی مانند روی (Zn)، مس (Cu)، ویتامین B12 و منیزیم (Mg)یک مطالعه مقطعی را انجام دادند. این مطالعه شامل 130 مورد از بیماران دیابتی نوع 2 تایید شده بود. موارد DPN با استفاده از ابزار غربالگری نوروپاتی میشیگان شناسایی شد. از 130 بیمار دیابتی، 28 بیمار نوروپاتی دیابتی داشتند. سطح ریز مغذی‌های مختلف و همبستگی آنها با بروزDPN ارزیابی شد.

محققان نشان دادند که ارتباط DPN با روی(Zn) و ویتامین B12 قابل توجه است، در حالی که با مس و منیزیم ناچیز بودند .کاهش سطح منیزیم، روی و ویتامین B12 در خون و افزایش سطح مس خون، همانطور که در مطالعه حاضر مشاهده شد، می تواند برای مدیریت دیابت مورد استفاده قرار گیرد.

با این حال، این مشاهدات به دلیل نقش مهم عناصر کمیاب در DM نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. پیشنهاد شد که عرضه ی کافی این مواد در رژیم غذایی بیماران دیابتی می تواند برای مدیریت طولانی مدت بیماران دیابتی مفید باشد و مطالعه بیشتر در این زمینه توصیه می شود.

محققان خاطرنشان کردند که از آنجایی که این یک مطالعه مقطعی بود، امکان پیگیری بیماران وجود نداشت. از دیگر محدودیت‌های این پژوهش، حجم نمونه کوچک بود، بنابراین یافته‌های این پژوهش قابل تعمیم نیست. بنابراین، نیاز به یک مطالعه چند مرکزی با حجم نمونه بزرگتر وجود دارد تا بتوان یافته ها را تعمیم داد.

با ادامه افزایش شیوع جهانی دیابت، درک تأثیر متقابل بین تغذیه و عوارض دیابت به طور فزاینده ای حیاتی می شود. این مطالعه بینش‌های ارزشمندی را در مورد رویکردهای شخصی برای مدیریت DPN ارائه کرد و بر اهمیت مراقبت جامع که به عوامل متابولیک و تغذیه در بیماران دیابتی می‌پردازد، تأکید نمود.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/diabetic-peripheral-neuropathy-linked-with-with-micronutrients-deficiency-in-new-study-128417