30 ژانویه 2024 - یک متاآنالیز اخیراً منتشر شده در Clinical Cardiology نشان داده است که مکمل‌ بذر کتان می تواند سطح پروتئین واکنش‌گر C با حساسیت بالا (hs-CRP)، قند خون ناشتا (FBS) و تری گلیسیرید (TG) را کاهش دهد، اما تأثیری بر پارامترهای کاهش وزن و سایر نشانگرهای چربی در بیماری عروق کرونر (CAD)ندارد.

علی‌رغم تلاش‌های قابل توجه برای مدیریت عوامل خطر و بهبود درمان، بیماری‌های قلبی عروقی(CVDs)  همچنان یکی از علل برجسته مرگ ‌و میر جهانی هستند. بنابراین، پیشگیری از CVD یک نگرانی مهم سلامت عمومی است و اثرات گسترده ای بر سیستم مراقبت های بهداشتی و اقتصاد دارد.

کشورهای در حال توسعه با نرخ بالایی از عوامل خطر مرسوم برای CAD، مانند فعالیت بدنی کم و چاقی شکمی مواجه هستند. دستورالعمل های اخیر بر کاهش چربی احشایی و کنترل فشار خون و دیس لیپیدمی تاکید کرده اند. در همین راستا استراتژی های تغذیه ای ابتکاری، از جمله داروهای گیاهی و غذاهای کاربردی، توسعه یافته اند. این درمان‌های جایگزین محبوبیت پیدا کرده اند زیرا افراد به دنبال رویکردهای طبیعی و ایمن برای پیشگیری از بیماری یا کاهش خطر CAD هستند.

دکتر مهدی رضایی از انجمن پزشکان داخلی فارس در شیراز و همکارانش، با هدف ارزیابی اثرات مکمل بذر کتان بر کاهش وزن، پروفایل لیپیدی،hs-CRP  و سطح قند خون در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر، یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز بر کارآزمایی‌های تصادفی‌ و کنترل‌شده (RCTs) انجام دادند.

برای شناساییRCT های مرتبط، محققان با استفاده از پایگاه های داده های آنلاین مختلف، یک جستجوی سیستماتیک انجام دادند. برای ارزیابی ناهمگونی بین مطالعات انتخاب شده از آزمون Q و آماره I2 استفاده شد.داده ها با استفاده از یک مدل اثرات ثابت یا تصادفی ترکیب شدند و به عنوان تفاوت میانگین وزنی (WMD) ارائه شدند. از 428 مقاله، شش RCT در این متاآنالیز گنجانده شد.

محققان یافته های زیر را گزارش کردند:

· نتایج تلفیقی تغییرات قابل توجهی را در WMD فاکتورهای لیپیدی (کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا، تری گلیسیرید، کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم و کلسترول کل) به دنبال مصرف بذر کتان، نشان نداد.

· پس از انجام یک تجزیه و تحلیل حساسیت برای تعیین منبع ناهمگنی، مکمل بذر کتان منجر به کاهش قابل توجهی در سطوح تری گلیسیرید شد(WMD=18.39- میلی گرم بر دسی لیتر).

· هیچ تفاوت معنی داری در وزن یا BMI پس از مصرف بذر کتان مشاهده نشد.

· کاهش قابل توجهی در سطح قند خون ناشتا(WMD=8.35- میلی گرم بر دسی لیتر) وhs-CRP  (WMD=1.35- میلی گرم بر لیتر) پس از مداخله مشاهده شد.

محققان نوشتند: "این یافته ها تاثیر مثبت مصرف بذر کتان را بر کاهش سطوح FBS،TG  و hs-CRP در بیماران مبتلا به CAD نشان داد. این یافته نشان می دهد که مصرف بذر کتان ممکن است به طور قابل توجهی عوامل خطر کلی مرتبط با CAD را کاهش دهد."

دکتر رضایی گفت: ارزیابی اینکه آیا این اثرات مثبت در طول زمان باقی مانده است یا خیر، مهم است .ما همچنین طراحی کارآزمایی های بزرگ و طولانی مدت را پیشنهاد می کنیم که سوگیری را به حداقل می رسانند و معیارهای گزارش گیری فعلی را برای کارآزمایی های بالینی رعایت می کنند.

تیم تحقیقاتی در پایان گفت: "نیاز بهRCT های بیشتر برای بررسی اثرات مکمل بذر کتان بر سایر پیامدهای قلبی عروقی مانند سکته قلبی و سکته مغزی وجود دارد."

منبع:

https://medicaldialogues.in/cardiology-ctvs/news/flaxseed-intake-may-improve-glucose-hs-crp-and-triglyceride-levels-in-coronary-artery-disease-123712