22 مه 2023 - در طول همه گیری COVID-19، افزایشی در ابتلا به بیماری مزمن خود ایمنی دیابت نوع 1 در کودکان در بسیاری از مناطق جهان مشاهده شد. اکنون محققان آلمانی، یک ارتباط زمانی را بین ابتلا به عفونت ویروس SARS-CoV-2 و ایجاد دیابت نوع 1 یافته اند. محققان داده های بیش از 1.1 میلیون کودک بیمه شده را که بین سال های 2010 تا 2018 در باواریا متولد شده بودند، بررسی کردند.

مطالعات مختلف، افزایش بروز دیابت نوع 1 را در طول همه‌گیریCOVID-19 ، ثبت کرده‌اند. با این حال، هیچ یک از مطالعات بین کودکان مبتلا به عفونتSARS-CoV-2 و کودکانی که به این عفونت مبتلا نشده بودند، تمایز قائل نشده است. محققان اکنون توانستند به بینش های جدیدی دست یابند: مجموعه داده هایمورد بررسیاطلاعاتی در مورد اینکه آیا کودکانی که دیابت نوع 1 برای آنها تشخیص داده شده است قبل از آن بهCOVID-19 مبتلا شده اند یا خیر، ارائه داد و امکان تجزیه و تحلیل رابطه ی زمانی بین تشخیصCOVID-19  و تشخیص دیابت نوع 1 را فراهم کرد.

در میان کودکان مورد بررسی، بدون تشخیص دیابت نوع 1 قبل از شروع همه‌گیری، 16.6 درصد بین ژانویه 2020 تا دسامبر 2021، تشخیص کووید-19 داشتند.

عفونتSARS-CoV-2 با افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 1 در کودکان مرتبط بود

یافته های اولیه محققان در آلمان با داده های سایر کشورها مطابقت داشت: میزان بروز دیابت نوع 1 در کودکان بین سنین 2 تا 12 سال در فاصله ی سال 2020 تا 2021، حدود 50 درصد بیشتر از میزان بروز این بیماری در فاصله ی سال 2018 تا 2019 بود. یافته ی مهم و جدید این بود که ابتلا به دیابت نوع 1 در سال‌های 2020 تا 2021 در کودکان مبتلا به کووید-19 بیشتر بود.

احتمال ابتلا به دیابت نوع 1 در کودکانی که عفونت SARS-CoV-2 تایید شده داشتند، در مقایسه با کودکان غیر آلوده به این ویروس، 57 درصد افزایش داشت. افزایش بروز دیابت نوع 1 در سه ماهه ای که برای کودکانCOVID-19  تشخیص داده شده بود و همچنین در سه ماهه بعدی، رخ داده بود.

داده های جدید به تأثیر مستقیم عفونت SARS-CoV-2 بر ایجاد دیابت نوع 1 اشاره می کند.

دکتر اتزیو بونیفاسیو، نویسنده ی آخر این مقاله، گفت: ما در تفسیر خود محتاط هستیم، اما این یافته‌ها نشان می‌دهد که این ویروس می‌تواند باعث شروع خودایمنی زمینه‌ای در دیابت نوع 1 شود یا پیشرفت بیماری را در کودکان مبتلا به خودایمنی موجود تسریع کند. مطالعات بیشتری برای روشن کردن مکانیسم دقیق افزایش بروز دیابت نوع 1 در طول همه‌گیری COVID-19 در کودکان خردسال مورد نیاز است.

این یافته ها در مجله JAMA منتشر شده است.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2023-05-diagnosis-diabetes-sars-cov-infection.html