10 آوریل 2024- بر اساس مطالعه‌ای که در 9 مه به صورت آنلاین در JAMA Network Open منتشر شد، دیابت بارداری در بارداری اول و دوم و یا هر دو با افزایش خطر ابتلا به دیابت بعدی همراه است و ابتلا به دیابت بارداری در بارداری اول با خطر بالاتر ابتلا به دیابت بارداری در بارداری دوم، همراه است.

جوزف موسا و همکارانش از دانشگاه مک گیل در مونترال، در یک مطالعه ی همگروهی گذشته نگر، خطرات ابتلا به دیابت را در بین زنان مبتلا به دیابت بارداری در بارداری اول، دوم و هر دو، در مقایسه با زنان بدون دیابت بارداری بررسی کردند.

داده ها از 431980 زن با دو زایمان تک قلو مورد بررسی قرار گرفتند. 2.5، 3.7 و 1.9 درصد به ترتیب در حاملگی اول، حاملگی دوم و هر دو حاملگی، دچار دیابت حاملگی شدند.

محققان دریافتند که خطر ابتلا به دیابت بعدی چنانچه فرد فقط در حاملگی اول به دیابت حاملگی مبتلا شده باشد یا فقط در بارداری دوم به دیابت بارداری مبتلا شده باشد و یا در هر دو بارداری اول و دوم دچار دیابت بارداری شده باشد، به ترتیب 4.35، 7.68 و 15.8 برابر افزایش می یابد.

در مقایسه با دیابت حاملگی فقط در بارداری اول، خطر ابتلا به دیابت بعدی در صورتی که فرد فقط در بارداری دوم به دیابت بارداری مبتلا شده باشد، 76 درصد بالاتر است؛ و چنانچه در هر دو بارداری به دیابت حاملگی مبتلا شده باشد، 3.63 برابر بیشتر است.

محققان اظهار داشتند: "نتایج ما یک مسیر پزشکی شخصی سازی شده را برای تخمین خطر دیابت در زنان ارائه می دهد. این مسیر باید با برنامه‌های پیشگیری مناسب و مسیرهای ارجاع عادلانه برای کاهش بار دیابت نوع 2 و عوارض آن همراه گردد."

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2024-05-quantify-diabetes-gestational.html