6 فوریه 2024- بر اساس تحقیقاتی که به صورت آنلاین در مجله یBritish Journal of Sports Medicine  منتشر شده است، افزایش سطوح هفتگی فعالیت بدنی با شدت متوسط تا شدید با کاهش خطر ابتلا به بیماری مزمن کلیوی در افراد دارای اضافه وزن یا چاق مبتلا به دیابت نوع 2 مرتبط است.

این یافته‌ها نشان می‌دهند که افزایش آمار هفتگی فعالیت بدنی به میزان بیش از یک ساعت با کاهش 33 درصدی این خطر مرتبط است. محققان شاهد اثرات آشکار ورزش هایی بودند که در هر بار بیش تر یا کمتر از 10 دقیقه طول می کشید.

دیابت، عامل اصلی بیماری مزمن کلیوی است که 30 تا 50 درصد از این موارد را تشکیل می دهد. به گفته ی محققان، دیابت و بیماری مزمن کلیوی با افزایش 10 برابری یا بیشتر خطر مرگ به هر علتی در مقایسه با ابتلا به دیابت به تنهایی، همراه است.

در کوتاه‌مدت، شواهد نشان می‌دهند که ورزش عملکرد کلیه را در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 بهبود می‌بخشد، اما مشخص نیست که فواید آن در طولانی‌مدت چیست، یا اینکه آیا این اثرات تجمعی هستند و/یا به طول جلسه بستگی دارند یا خیر.

برای این مطالعه، محققان یک تجزیه و تحلیل ثانویه از داده‌های حاصل از کارآزماییUS Look AHEAD ، انجام دادند. این مطالعه، یک کارآزمایی کنترل‌شده ی تصادفی چند مرکزی بود که نتایج قلبی عروقی یک مداخله سبک زندگی فشرده را با روش حمایت و آموزش استاندارد دیابت در 5145 بزرگسال دارای اضافه وزن/چاق مبتلا به دیابت نوع 2، مقایسه کرد.

تجزیه و تحلیل فعلی محدود به یک مطالعه ی پیگیری فعالیت بود که در 8 سایت از 16 محل کارآزمایی انجام شد، که شامل 1746 شرکت کننده در مطالعه ی Look AHEAD با میانگین سنی 58 سال بود. بیش از نیمی از آنها زن(1025 نفر یا 59%) بودند.

سطوح فعالیت بدنی متوسط تا شدید در شروع مطالعه، سپس 1، 4 و 8 سال بعد، با استفاده از یک ردیاب فعالیت برای ارزیابی تأثیر بالقوه ی ورزش بر پیشرفت به سمت بیماری مزمن کلیوی، یا مرحله نهایی بیماری کلیوی، اندازه‌گیری شد.

بیماری مزمن کلیه، به‌ بدتر شدن نرخ تخمینی فیلتراسیون گلومرولی (eGFR) حداقل به میزان 30 درصد- نرخی که کلیه‌ها مواد زائد و آب اضافی را از خون برای تولید ادرار خارج می‌کنند – و به کمتر از 60 میلی‌لیتر در دقیقه، اطلاق می شود.

میانگین کل فعالیت بدنی هفتگی متوسط تا شدید 329 دقیقه بود. مقدار انباشته شده در دوره های کمتر از 10 دقیقه، 267 دقیقه; و مقدار انباشته شده در دوره های 10 دقیقه یا بیشتر 41 دقیقه بود.

در طول یک دوره ی متوسط نظارت 12 ساله، حدود 1 نفر از هر 3  شرکت کننده(567 نفر) به بیماری مزمن کلیوی پیشرفت کردند.

افرادی که متوسط ترین تا شدیدترین فعالیت بدنی را هر هفته بین 329 تا 469 دقیقه انجام می دادند، نسبت به کسانی که کمتر از 220 دقیقه فعالیت بدنی داشتند، به طور قابل توجهی کمتر به بیماری مزمن کلیوی مبتلا شدند.

به طور کلی، میانگین تجمعی بالاتر ورزش هفتگی با 9 درصد خطر کمتر برای هر 100 دقیقه همراه بود، و با 19 درصد خطر کمتر، اگر ورزش حداقل 10 دقیقه در یک زمان به طول می انجامید، همراه بود.

افزایش آمار هفتگی حداقل یک ساعت (63 دقیقه +) در طول 4 سال اول مطالعه، با 33 درصد خطر کمتر در مقایسه با بیشترین کاهش ثبت شده برای 198 دقیقه ورزش در هفته، همراه بود.

یافته‌ها نشان داد که در میان ورزش های هفتگی که سبب بهبود وضعیت کلیوی افراد شده بود، خطر پیشرفت کمتر برای دوره‌هایی از فعالیت بدنی که هم بالاتر و هم کمتر از 10 دقیقه طول می‌کشید، مشاهده شد.

این یک مطالعه مشاهده ای است، به همین دلیل نمی تواند یک ارتباط علّی را اثبات کند. محققان همچنین اذعان کردند که شرکت کنندگان در مطالعه انگیزه بالایی داشتند، بنابراین ممکن است به طور کلی نماینده افراد دارای اضافه وزن/چاق مبتلا به دیابت نباشند.

اما آنها تاکید کردند که "این یافته ها با شواهدی مطابقت دارد که نشان می دهد فعالیت بدنی منظم دارای اثرات ضد التهابی مستقیم است و می تواند کنترل قند خون، حساسیت به انسولین، فشار خون، پروفایل های چربی و سایر عوامل خطر متابولیک و قلبی عروقی را که با عملکرد کلیه مرتبط هستند، بهبود بخشد.

"علاوه بر این، ارتباط بین فعالیت بدنی متوسط تا شدید و پیشرفت به بیماری مزمن کلیوی تقریباً خطی بود، بدون یک ناحیه ی فلات قابل مشاهده یا یک آستانه ی واضح، که نشان می‌دهد افراد مبتلا به دیابت باید تشویق شوند تا به اندازه ی توانشان در ورزش هایی با این شدت شرکت کنند تا حداکثر فواید آن را بدست آورند."

محققان پیشنهاد کردند که بزرگسالان دارای اضافه وزن یا چاق مبتلا به دیابت نوع 2 بهتر است هر روز بیش از یک ساعت (67 دقیقه) فعالیت با شدت متوسط به شکل پیاده روی سریع، دوچرخه سواری، دویدن آهسته یا شنا انجام دهند تا مجموع فعالیت بدنی آنها برای کاهش خطر پیشرفت به بیماری مزمن کلیوی به 469 دقیقه در هفته برسد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2024-02-high-weekly-physical-linked-kidney.html