14 مه 2024 - یک تحقیق اخیر که به عنوان بخشی از مطالعه ی خانواده قلب قوی (SHFS) و مطالعه چند قومیتی آترواسکلروز (MESA) انجام شد، از ارتباط نگران کننده ی سطوح آرسنیک در آب با بروز دیابت نوع 2 (T2D) در میان سرخپوستان آمریکایی و جوامع شهری متنوع در ایالات متحده پرده برداری کرد. این یافته ها در مجله Diabetes Care منتشر شد.

این مطالعه داده‌های 1791 شرکت‌کننده در مطالعه یSHFS و 5777 شرکت‌کننده در مطالعه یMESA  را برای ارزیابی تأثیر قرار گرفتن در معرض آرسنیک از سیستم‌های آب محلی تحت نظارت فدرال (CWS) و چاه‌های خصوصی غیر قابل نظارت بر بروز T2D مورد بررسی قرار داد. شرکت‌کنندگان در ابتدای مطالعه بین سال‌های 2000 و 2003 به دیابت نوع 2 مبتلا نبودند و طی چندین سال تا سال 2010 برای SHFS و تا سال 2019 برای MESA پیگیری شدند.

یافته های این مطالعه نشان داد که میزان بروز T2D به طور قابل توجهی تحت تاثیر سطوح آرسنیک در آب قرار دارد. در گروه SHFS، 24.4 مورد در هر 1000 سال- نفر وجود داشت، در حالی که در گروه MESA، این آمار 11.2 مورد در هر 1000 سال- نفر بود. متاآنالیز هر دو گروه نشان داد که به ازای دو برابر شدن غلظت آرسنیک در CWS، نسبت خطر برای بروز دیابت نوع 10%  افزایش می یابد. الگوهای مشابهی برای آرسنیک از چاه‌های خصوصی مشاهده شد، اگرچه ارتباط ضعیف‌تر بود.

این یافته ها نشان می دهد که حتی سطوح پایین تا متوسط آرسنیک در آب (که کمتر از 10 میکروگرم در لیتر تعریف می شود) با افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 مرتبط است. ارتباط بین قرار گرفتن در معرض آرسنیک و بروز دیابت نوع 2 در میان گروه‌های جمعیتی خاص بارزتر بود. افراد با شاخص توده بدنی(BMI) زیر 25 کیلوگرم بر متر مربع و شرکت کنندگان زن، نسبت خطر بزرگتری را نشان دادند که بیانگر آسیب پذیری بیشتر در برابر اثرات آرسنیک بر خطر دیابت است.

این یافته ها بر اهمیت پایش و تنظیم سطوح آرسنیک در منابع آب تاکید می کند. دسترسی به آب آشامیدنی پاک و سالم یک حق اساسی بشر است و تلاش برای کاهش آلودگی آرسنیک باید در اولویت قرار گیرد تا سلامت عمومی حفظ شود. به طور فزاینده ای هر روز آشکار می شود که عوامل محیطی نقش مهمی در شکل دادن به نتایج سلامت دارند. ما می توانیم با شناسایی و رسیدگی به این عوامل خطر، گام های مهمی در جهت پیشگیری و مدیریت بیماری های مزمن مانند دیابت نوع 2 برداریم.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/high-arsenic-levels-in-water-may-increase-risk-of-type-2-diabetes-suggests-study-128457