9 مارس 2024 - در مطالعه ای در مرکز تحقیقات زیست پزشکی پنینگتون در دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، دکتر Rebello و همکارانش اثرات رژیم‌های غذایی کم‌انرژی غنی از سیب‌زمینی و حبوبات (لوبیا) را بر کاهش وزن و مقاومت به انسولین در افرادی با اختلال در کنترل قند خون، مقایسه کردند. این مطالعه با هدف تعیین اثرات سیب زمینی بر سطح قند خون و تاثیر آن بر وزن انجام شد.

استفاده از سیب زمینی اغلب به دلیل محتوای کربوهیدرات بالا و تأثیر منفی احتمالی آن بر کنترل قند خون، به ویژه به افرادی که دچار مقاومت به انسولین هستند، توصیه نمی شود. بر اساس مطالعه ای که اخیراً در مجله ی Medicinal Food منتشر شده است، رژیم های غذایی کم انرژی و سرشار از سیب زمینی یا لوبیا برای کاهش وزن و بهبود مقاومت به انسولین در افراد مبتلا به اختلال کنترل قند خون موثر است.

با این حال، مطالعه ی حاضر با بررسی اثرات رژیم‌های غذایی کم‌انرژی حاوی سیب‌زمینی یا لوبیا بر کاهش وزن و مقاومت به انسولین، نتایج مطالعه ی قبلی را بررسی کرد. محققان با استفاده از روش تغذیه کنترل شده ی تصادفی، با طرح موازی، اثرات رژیم غذایی سیب زمینی و رژیم غذایی لوبیا را بر روی 36 شرکت کننده ی مبتلا به مقاومت به انسولین، طی یک دوره ی 8 هفته ای با هم مقایسه کردند.

وزن بدن، سطح قند خون و مقاومت به انسولین شرکت کنندگان در ابتدا و بعد از 8 هفته ارزیابی شد. هم ارزی بین دو رژیم غذایی بر اساس میانگین تغییر در غلظت قند خون ارزیابی گردید.

 هر دو رژیم غذایی سیب زمینی و لوبیا منجر به کاهش وزن قابل توجهی شدند: سیب زمینی (0.6%±5.6-%) و لوبیا (0.6%±4.1-%).

 این دو رژیم غذایی در کنترل قند خون بطور مشابه عمل کردند، با کاهش مقاومت به انسولین که در هر دو گروه مشاهده شد.

 انطباق با رژیم های غذایی بالا (87-88%) بود که نشان دهنده رعایت رژیم های غذایی تجویز شده است.

 شرکت کنندگان گزارش کردند که با وعده های غذایی حاوی سیب زمینی احساس سیری و رضایت بیشتری داشتند که منجر به کاهش مصرف کالری می شود.

محققان نتیجه گیری کردند که هر دو رژیم غذایی سیب زمینی و لوبیا با چگالی انرژی کم در کاهش مقاومت به انسولین و ترویج کاهش وزن در افراد مبتلا به اختلال در کنترل قند خون موثر هستند. برخلاف تصور رایج، سیب زمینی بر سطح گلوکز خون تأثیر منفی نمی گذارد و می تواند برای کمک به مدیریت وزن در یک رژیم غذایی سالم گنجانده شود.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diet-nutrition/news/potato-and-bean-diets-equally-effective-for-weight-loss-and-insulin-resistance-125238