5 ژوئن 2024 - یک مطالعه ی اخیر بینش جدیدی را در مورد اینکه چگونه رژیم غذایی و اضافه وزن پدران می تواند بر سلامت فرزندانشان حتی قبل از بارداری تأثیر بگذارد، ارائه داد. یافته‌های این مطالعه می‌تواند به ایجاد اقدامات پیشگیرانه بهداشتی برای مردانی که قصد دارند پدر شوند، کمک کند: هرچه رژیم غذایی پدر سالم‌تر باشد، خطر ابتلا به چاقی یا بیماری‌هایی مانند دیابت در آینده برای فرزندانشان کاهش می‌یابد.

دکتر رافائل تپرینو، رئیس گروه تحقیقاتی "اپی ژنتیک محیطی" در مرکز دیابت هلمهولتز مونیخ، به همراه تیم تحقیقاتی خود، تأثیر رژیم غذایی پدر را بر سلامت کودکان - به ویژه تأثیر رژیم غذایی قبل از لقاح، بررسی کرده است. محققان بر روی مولکول های کوچکRNA ویژه ای در اسپرم، که به عنوان قطعاتtRNA میتوکندری شناخته می شوند(mt-tsRNA) تمرکز کردند. اینRNA ها با تنظیم بیان ژن نقش کلیدی در به ارث رسیدن صفات سلامت دارند.

برای این مطالعه، محققان از داده های گروهLIFE Child استفاده کردند که شامل اطلاعات بیش از 3000 خانواده است. تجزیه و تحلیل ها نشان داد که وزن بدن پدر بر وزن فرزندان و حساسیت آنها به بیماری های متابولیک تأثیر می گذارد. این تأثیر مستقل از عوامل دیگری مانند وزن مادر، ژنتیک والدین یا شرایط محیطی بود.

رژیم غذایی پدر بر فرزندان تأثیر می گذارد

برای تأیید نتایج تجزیه و تحلیل خود، تیم تحقیقاتی متعاقباً آزمایشاتی را بر روی موش ها انجام دادند. این موش‌ها با رژیم غذایی پرچرب تغذیه شدند، یعنی غذایی با محتوای چربی بالاتر از رژیم غذایی معمولی. این رژیم بر اندام های تولید مثلی حیوانات از جمله اپیدیدیم تأثیر داشت. اپیدیدیم ناحیه ای در دستگاه تناسلی مردانه است که اسپرم های تازه تشکیل شده در آن بالغ می شوند. دکتر تپرینو گفت: «مطالعه ی ما نشان می‌دهد که اسپرم‌هایی که در اپیدیدیم موش در معرض رژیم غذایی پرچرب قرار می‌گیرند، منجر به تولد فرزندانی با افزایش تمایل به بیماری‌های متابولیک می‌شوند».

برای تعمیق یافته ها، تیم تحقیقاتی مطالعات بیشتری را در آزمایشگاه انجام دادند. آنها از طریق لقاح آزمایشگاهی (لقاح "در لوله آزمایش") جنین هایی از موش را ایجاد کردند. هنگامی که تیم تپرینو از اسپرم موش هایی که در معرض رژیم غذایی پرچرب قرار گرفته بودند استفاده کردند،mt-tsRNA های این اسپرم ها را در جنین های اولیه یافتند که به طور قابل توجهی بر بیان ژن تأثیر می گذاشت. این به نوبه خود بر رشد و سلامت فرزندان تأثیر می گذارد.

دکتر تپرینو، گفت: فرضیه ما مبنی بر اینکه فنوتیپ های اکتسابی در طول زندگی، مانند دیابت و چاقی، از طریق مکانیسم های اپی ژنتیکی در بین نسل ها منتقل می شوند، توسط این مطالعه تقویت شد. در اینجا، اپی ژنتیک به عنوان یک پیوند مولکولی بین محیط و ژنوم، حتی در بین نسل ها عمل نمود. این امر نه تنها از طریق خط مادری، بلکه همانطور که نتایج تحقیقات ما نشان می دهد، از طریق خط پدری نیز رخ می دهد.

مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه برای مردانی که قصد دارند پدر شوند

یافته های محققان هلمهولتز مونیخ بر نقش سلامت پدر قبل از لقاح تاکید می کند و رویکردهای جدیدی برای مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه ارائه می دهد. دکتر تپرینو گفت: نتایج ما نشان می دهد که مراقبت های بهداشتی پیشگیرانه برای مردانی که قصد دارند پدر شوند باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند و برنامه هایی به ویژه در مورد رژیم غذایی باید برای این منظور توسعه یابد. این می تواند خطر ابتلا به بیماری هایی مانند چاقی و دیابت را در کودکان کاهش دهد.

پیشینه: تأثیر غیرمستقیم پدران

میتوکندری ها اغلب به عنوان نیروگاه های سلولی شناخته می شوند. آنها DNA خود را دارند، مستقل ازDNA  موجود در هسته سلول. این DNA میتوکندری(mt-DNA) پروتئین‌هایی را در میتوکندری از طریق mt-RNA میانی تولید می‌کند و معمولاً از مادر به فرزندان به ارث می‌رسد. پیش از این، فرض بر این بود که پدران هیچ نقشی در ساختار ژنتیکی میتوکندری فرزندان خود ندارند. با این حال، مطالعات اخیر مانند این مطالعه، اکنون نشان می دهد که اسپرم قطعات"mt-tsRNA" را در طول لقاح به تخمک حمل می کند.mt-tsRNA ها در اپی ژنتیک نقش دارند و بیان ژن را در جنین اولیه تنظیم می کنند: آنها می توانند با تغییر فعالیت ژن های خاص در میتوکندری به طور غیر مستقیم بر رشد و سلامت فرزندان تأثیر بگذارند. بنابراین، پدران تأثیر مهم، هرچند غیرمستقیم، بر نقش ژنتیکی میتوکندری و در نتیجه بر متابولیسم انرژی فرزندان خود دارند.

منبع:

https://www.sciencedaily.com/releases/2024/06/240605162338.htm