17 مه 2024 - یک مطالعه ی اخیر مزایای بالقوه ی رژیم مدیترانه ای (MD) را برای جوانان مبتلا به دیابت نوع 1 (T1DM) اثبات کرد. یافته های این مطالعه در شماره ی اخیر ژورنالBMC Endocrine Disorders  منتشر شده است.

این مطالعه در بیمارستان دانشکده پزشکی Cerrahpaşa در دانشگاه استانبول بر روی بیماران 6 تا 18 ساله ی مبتلا به دیابت نوع 1، برای بررسی ارتباط بین پایبندی به رژیم غذایی مدیترانه ای و کنترل متابولیک و همچنین ترکیب بدنی انجام شد. این یافته ها شواهدی قوی از تأثیر مثبت عادات غذایی بر مدیریت دیابت در میان کودکان و نوجوانان ارائه داد.

این تحقیق متغیرهای جمعیت شناختی، اندازه گیری های آنتروپومتریک(وزن بدن، قد و دور کمر)، ترکیب بدنی و پارامترهای بیوشیمیایی مانند تری گلیسیرید، کلسترول تام، کلسترول HDL، کلسترول LDL، AST،ALT  و هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. این مطالعه از دستگاه پایش مداوم قند خون(CGM) برای ارزیابی زمان در محدوده(TIR) ؛ و از پرسشنامهKIDMED ، برای ارزیابی پایبندی شرکت کنندگان به رژیم غذایی مدیترانه ای استفاده کرد.

نتایج این مطالعه ارتباط واضحی را بین پایبندی به رژیم غذایی مدیترانه ای و بهبود نتایج سلامت در بین جوانان مبتلا به دیابت نوع ۱نشان داد. بیمارانی که پایبندی خوبی به رژیم غذایی مدیترانه ای داشتند، نمرات انحراف استاندارد قد (SDS) بزرگتری را در مقایسه با شرکت‌کنندگان با پایبندی ضعیف، داشتند. همچنین، پایبندی ضعیف به رژیم غذایی مدیترانه ای با برجسته کردن تأثیر قابل توجه انتخاب های غذایی بر ترکیب بدنی، با درصد چربی بدنی بالاتر مرتبط بود.

همبستگی مثبت بین نمرهTIR و KIDMED نشان داد که پایبندی به رژیم غذایی مدیترانه ای با کنترل بهتر قند خون همراه است. علاوه بر این، پایبندی به رژیم غذایی مدیترانه ای با سطحHbA1c ، همبستگی منفی داشت. تجزیه و تحلیل رگرسیون با پیشنهاد این که هر یک نقطه افزایش در امتیازKIDMED  منجر به کاهش قابل توجهی در سطوح HbA1c شد، این رابطه را بیشتر تایید کرد.

این مطالعه بر اهمیت افزایش آگاهی کودکان، نوجوانان مبتلا به T1DM و والدین آنها در مورد مزایای بالقوه ی پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای تاکید کرد. این می تواند بیماران را قادر سازد تا کنترل دیابت خود را در دست گیرند و با ترویج عادات غذایی که با اصول رژیم غذایی مدیترانه ای همسو هستند، نتایج کلی سلامت خود را بهبود بخشند. به طور کلی، این مطالعه بر نقش حیاتی تغذیه در مدیریت دیابت تاکید می کند و همچنین پتانسیل رژیم مدیترانه ای را به عنوان ابزاری ارزشمند در مدیریت موثر T1DM در بین جوانان برجسته می کند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/mediterranean-diet-improves-type-1-diabetes-control-in-young-population-finds-study-128565