27 ژانویه 2023- مطالعه ی اخیراً منتشر شده در ژورنال Diabetes Care نشان می دهد که دوز کوچکی از گلوکاگون با یا بدون کاهش 50 درصدی نرخ تحویل مداوم انسولین بازال (بوسیله ی پمپ انسولین) ممکن است وقوع هیپوگلایسمی مرتبط با ورزش (EAH) را در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 کاهش دهد.

گلوکاگون، استاندارد مراقبت برای درمان هیپوگلایسمی است. دکتر Ronnie Aronson و همکارانش ازLMC Diabetes & Endocrinology  در تورنتو، این مطالعه را با هدف تعیین اثر دوز کوچکی از گلوکاگون آماده ی مصرف بر بروز هیپوگلایسمی مرتبط با ورزش در افراد بالغ مبتلا به دیابت نوع 1 انجام دادند.

بیماران ابتدا در مرحله ی تمرینات ورزشی درون کلینیک شرکت کردند که به طور تصادفی در دو گروه 150 میکروگرم گلوکاگون با برچسب گروه درمانی A یا دارونما با برچسب گروه B به صورت زیر جلدی، در طرح متقاطع بلافاصله قبل از ورزش، به علاوه کاهش 50 درصدی تحویل مداوم میزان انسولین بازال(توسط پمپ انسولین)، قرار گرفتند. سپس افرادی که این مرحله را به پایان رساندند، به طور تصادفی در فاز تحقیقاتی خارج از کلینیک برای مدت 12 هفته در دو گروه درمانی A، یا دارونمای B، یا برچسب باز  Cکه بدون کاهش دوز انسولین بازال 150میکروگرم گلوکاگون دریافت می کردند، قرار گرفتند.

بیماران در محیط های واقعی، تمرینات هوازی معمول خود را با شدت متوسط تا زیاد به مدت 30 تا 75 دقیقه انجام دادند. تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بروز هیپوگلایسمی سطح 1 بر اساس قند خون خود نظارتی و چندین نقطه پایانی اکتشافی[1] و ثانویه انجام شد.

محققان یافته های زیر را گزارش کردند:

· 45 نفر از 48 شرکت کننده که مرحله آموزشی دورن کلینیک را به پایان رساندند در مرحله خارج کلینیک تحقیق را ادامه دادند.

· نرخ بروز هیپوگلایسمی سطح 1 برای تمام جلسات تمرین در مرحله ی خارج کلینیک (795 نفر)در هر دو بازوی گلوکاگون (A، 12 درصد و C، 16درصد) در مقابل بازوی دارونما(B، 39درصد) کمتر بود.

· در بین بازوهای درمان، زمان در محدوده بودن قند خون، زیر محدوده، و بالاتر از محدوده، از زمان صفر تا 300 دقیقه پس از ورزش تفاوت قابل توجهی نداشت.

· با استفاده از گلوکاگون، گرم کربوهیدرات های ورزشی مصرف شده کمتر از دارونما بود اما از نظر آماری این تفاوت معنی دار نبود.

· عوارض جانبی در بین گروه های درمانی قابل مقایسه بود.

محققان نتیجه گیری کردند که در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 1، دوز کوچکی از گلوکاگون با یا بدون کاهش 50 درصدی میزان تحویل مداوم انسولین بازال توسط پمپ انسولین،ممکن است به کاهش بروز هیپوگلایسمی مرتبط با ورزش کمک کند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/mini-dose-glucagon-may-prevent-exercise-associated-hypoglycemia-in-patients-with-type-1-diabetes-106133

 [1]نقاط پایانی اکتشافی ممکن است شامل رویدادهای بالینی مهمی باشند که انتظار می‌رود به ندرت رخ دهند تا اثر درمانی را نشان دهند یا نقاط پایانی که به دلایل دیگر تصور می‌شود کمتر احتمال دارد اثری را نشان دهند اما برای بررسی فرضیه‌های جدید گنجانده شده‌اند.