7 فوریه 2024- تجزیه و تحلیل تلفیقی از برنامه CANVAS و کارآزمایی‌های CREDENCE نشان داد که درمان زودهنگام با کاناگلیفلوزین(از داروهای مهار کننده ی SGLT2) فواید قلبی و کلیوی ثابتی را برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2 بهمراه دارد. یافته های این تحقیق به صورت آنلاین درDiabetes Care  در 22 ژانویه 2024 منتشر شد.

محققان گزارش کردند که "کاناگلیفلوزین بدون در نظر گرفتن مدت زمان ابتلا به دیابت، بدون ناهمگنی برای رویدادهای کلیوی یا قلبی عروقی، از جمله پسرفت و پیشرفت آلبومینوری در پنج سال اول دیابت، فوایدی را برای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 به ارمغان می آورد."

این مطالعه نشان داد که برای بیماران مبتلا به T2D و خطر CV بالا یا آلبومینوری متوسط تا شدید، کاناگلیفلوزین بدون در نظر گرفتن مدت زمان ابتلا به دیابت، بروز CV و حوادث کلیوی را به طور مداوم کاهش می دهد. کاناگلیفلوزین آلبومینوری و پیشرفت آلبومینوری را بدون توجه به مدت زمان دیابت، از جمله در پنج سال اول تشخیص دیابت نوع 2، کاهش داد.

دیابت نوع 2، شایع ترین دلیل درمان جایگزینی کلیه است که نیاز به دیالیز دارد. حتی پس از دستیابی به کنترل فشار خون (BP)، از جمله استفاده از مهارکننده های سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون، خطر نارسایی کلیوی به دلیل دیابت نوع 2 همچنان وجود دارد. هنوز مشخص نیست که آیا طول مدت دیابت نوع 2 اثرات کاناگلیفلوزین- از مهارکننده های کوترانسپورتر سدیم-گلوکز 2 - را بر نتایج CV و کلیه تغییر می دهد یا خیر.

برای پرداختن به مزایای مهارکننده‌های SGLT2 بر پیامدهای کلیوی و قلبی عروقی، Sheldon W. Tobe، و همکارانش از دانشکده پزشکی انتاریو شمالی در کانادا، یک تجزیه و تحلیل تعقیبی را برای ارزیابی تأثیر کاناگلیفلوزین در مقابل دارونما بر CV و رویدادهای کلیوی بر روی شرکت کنندگان مبتلا به دیابت نوع 2 و خطر  CV بالا و/یا CKD، با توجه به مدت زمان ابتلای آنها به دیابت در ابتدای تحقیق انجام دادند.

در این تجزیه و تحلیل تعقیبی، اثرات کاناگلیفلوزین بر پیامدهای کلیوی و قلبی عروقی در شرکت کنندگان مبتلا به نفروپاتی دیابتی درکارآزماییCREDENCE (4401 نفر) و مطالعه ی ارزیابی قلبی عروقی کاناگلیفلوزین( CANVAS؛ 10142 نفر) با استفاده ازخطرات متناسب کاکس برای اثرات کاناگلیفلوزین بر پیامدهای کلیه و CV، از جمله پیشرفت و پسرفت آلبومینوری در فواصل 5 ساله از طول مدت بیماری، ارزیابی شد.

یافته های این مطالعه به شرح زیر است:

· کاناگلیفلوزین دارای طیف وسیعی از فواید در فواصل زمانی 5 ساله از شروع دیابت بود، بدون ناهمگنی برای عوارض جانبی عمده CV، مرگ CV یا بستری در بیمارستان به دلیل نارسایی قلبی، و نارسایی کلیوی که نیاز به درمان داشت، و یا افزایش دو برابری کراتینین سرم.

· کاناگلیفلوزین پیشرفت آلبومینوری را کاهش داد و سبب کاهش دفع آلبومین در تمام زیر گروه‌های مختلف بر اساس طول مدت ابتلا به دیابت شد.

محققان نوشتند: "این تجزیه و تحلیل اهمیت بالینی کاهش پیامدهای کلیوی و قلبی عروقی را حتی برای افرادی که مدت کوتاهی است که به دیابت نوع 2 مبتلا شده اند، نشان داد."

محققان افزودند: این یافته ها نشان می دهد که پزشکان نباید منتظر افزایش آلبومینوری یا کاهش عملکرد کلیه برای شروع درمان با مهارکننده SGLT2 باشند، بلکه مداخله ی زودهنگام با تجویز این داروها را برای افرادی که بالاترین خطر ابتلا به CKD یا حوادث CV دارند، در نظر بگیرند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/earlier-treatment-with-sglt2-inhibitor-canagliflozin-confers-cardiorenal-benefits-in-type-2-diabetes-124091