15سپتامبر 2023- مطالعه ی جدید منتشر شده در مجله اروپایی ستون فقرات، نشان می دهد که درد ستون فقرات با شدتی که بر کار، اوقات فراغت و فعالیت بدنی تاثیر می گذارد، در دیابت نوع 1 و 2 شایع است.

مطالعه ای برای توصیف شیوع یک هفته ای و یک ساله ی درد ستون فقرات و پیامدهای آن در ارتباط با فعالیت های اوقات فراغت، زندگی کاری، و مراقبت ها در افراد مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 (DM) انجام شد.

این بررسی مقطعی شامل بزرگسالان مبتلا به دیابت از دو مرکز مراقبت های ثانویه در دانمارک بود. محققان با استفاده از پرسشنامه ی استاندارد شده ی نوردیک، شیوع درد ستون فقرات (گردن، قفسه سینه، کمر) و پیامدهای آن (نسبت‌ها، فاصله اطمینان 95 درصد) را در افراد دیابتی با جمعیت عمومی، مقایسه کردند.

نتایج

در بین 3767 نفر، شیوع درد ستون فقرات 1 هفته ای و 1 ساله به ترتیب 11.6 تا 32.4 درصد و 18.5 تا 49.6 درصد بود که بیشترین میزان مربوط به درد کمر (24.6 تا 49.6 درصد) بود.

شیوع درد گردن و قفسه سینه در افراد مبتلا به انواعدیابتمشابه بود، اما در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 شیوع درد ستون فقرات کمری، بیشتر بود. زنان شیوع درد بیشتری در نواحی ستون فقرات و انواع دیابت داشتند، در حالی که شیوع درد گردن و قفسه سینه برای سن کمتر از 60 سال در مقابل 60 سال و بالاتر، بیشتر بود.

در طول یک سال گذشته، بیش از 50 درصد افراد درد بالای 30 روز را گزارش کردند، نسبت بالایی از افراد به دلیل درد ستون فقرات فعالیت هایشان را کاهش دادند(اوقات فراغت 43.7 تا 63.9 درصد از ؛ زمان کار بین 20.7 تا 33.3 درصد)؛ بین 13.3 تا 28.1 درصد از افراد گزارش کردند که بیش از 30 روز مرخصی استعلاجی گرفتند، و بین 44.3 تا 48.5 درصد از افراد به دلیل درد ستون فقرات به دنبال درمان و مراقبت بودند.

محققان نتیجه گیری کردند که درد ستون فقرات در افراد مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 شایع است که در مقایسه با جمعیت عمومی عواقب قابل توجهی برای فعالیت های کاری، تفریحی، مرخصی استعلاجی و استفاده از مراقبت های بهداشتی دارد.

متن کامل این مقاله را می توانید در آدرس زیر بخوانید:

https://link.springer.com/article/10.1007/s00586-023-07911-1

منبع:

https://medicaldialogues.in/orthopaedics/news/spinal-pain-affecting-leisure-work-and-physical-activity-common-in-both-type-1-and-type-2-diabetes-117235