4 دسامبر 2023 - انسولین هورمونی است که سطح قند خون را کاهش می دهد. تنها سلول‌هایی که انسولین تولید می‌کنند سلول‌های بتا پانکراس(سلول‌های β) هستند و کاهش این سلول‌ها عامل اصلی دیابت است. اگرچه ما در انتظار درمان‌هایی با هدف افزایش سلول‌های β پانکراس هستیم، اما تاکنون هیچ استراتژیی که بتواند سلول‌های β را افزایش دهد، ایجاد نشده است.

در یک پیشرفت امیدوارکننده، یک گروه تحقیقاتی از دانشکده پزشکی دانشگاه توهوکو نشان داد که تحریک اعصاب واگ اتونومیک متصل به پانکراس می‌تواند عملکرد پانکراس را بهبود بخشد و همچنین تعداد سلول‌های β پانکراس را در موش ها افزایش دهد.

یافته‌های این مطالعه که توسط دانشیار Junta Imai، استادیار یوهی کاوانا و پروفسورHideki Katagiri  رهبری می‌شد، در 9 نوامبر 2023 در مجله Nature Biomedical Engineering منتشر گردید.

دکتر ایمای گفت: با استفاده از اپتوژنتیک، ما برای اولین بار وسیله‌ای برای تحریک عصب واگ منتهی به پانکراس در موش‌ها ایجاد کردیم. این روش جدید منجر به افزایش قابل توجهی در میزان انسولین در خون هنگام تجویز قند شد که نشان دهنده ی بهبود عملکرد سلول های β است.

تحریک اضافی این عصب در طول دو هفته، تعداد سلولهای β را بیش از دو برابر کرد. محققان دریافتند که تحریک اعصاب واگ پانکراس سلولهای β را از نظر کیفیت و کمیت فعال می کند.

هنگامی که دکتر ایمای و همکارانش این روش را برای مدل موش مبتلا به دیابت با کمبود انسولین به کار بردند، بازسازی سلول‌های β پانکراس باعث بهبود دیابت در این موش‌ها شد. این اولین درمان موفقیت آمیز دیابت در موش، با تحریک اعصاب واگ متصل به پانکراس است.

دکتر ایمای افزود: ما امیدواریم دستاوردهای این تحقیق منجر به توسعه راهبردها و روش های پیشگیرانه ی جدید برای دیابت شود. ما همچنین انتظار داریم که این مطالعه درک ما از مکانیسم‌های تنظیم کننده ی عملکرد و تعداد سلول‌های β پانکراس و همچنین علل دیابت را ارتقاء دهد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2023-12-reveals-nerves-pancreas-regenerate-insulin-producing.html