26 آوریل 2024 - در یک مرور سیستماتیک اخیر که در مجله Nutrients منتشر شد، محققان اثربخشی فیتوکمیکال‌های دارچین، کورکومین و رسوراترول را در کاهش استرس اکسیداتیو و التهاب در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 (T2DM) بررسی کردند.

دیابت نوع 2، یک وضعیت متابولیک است که با اختلال در عملکرد انسولین مشخص می شود که منجر به سطوح بالای قندخون و پیامدهایی مانند نفروپاتی، نوروپاتی، رتینوپاتی و میکرو و ماکروآنژیوپاتی می شود. این عامل اصلی مرگ و میر در میان بیماران دیابتی است که پیشگیری از ابتلا به این بیماری را ضروری می کند. درمان شامل غذاهای دارویی و تنظیم سبک زندگی برای حفظ تنظیم متابولیک و کاهش وزن اضافی بدن است. بسیاری از بیماران مکمل های غذایی را برای کنترل T2DM، کاهش استرس اکسیداتیو و جلوگیری از عوارض مصرف می کنند.

درباره ی این بررسی سیستماتیک

در بررسی سیستماتیک حاضر، محققان اثر دارچین، کورکومین و رسوراترول را به عنوان مکمل های غذایی در اصلاح عوامل استرس زای اکسیداتیو و فعالیت های آنتی اکسیدانی بررسی کردند.

محققان پایگاه‌های اطلاعاتی Scopus،PubMed  و Web of Sciences را برای مطالعات توصیفی و کارآزمایی‌های تصادفی‌ کنترل‌شده برای ارزیابی اثرات دارچین، کورکومین، و رسوراترول بر سطوح اینترلوکین 6 (IL-6)، پروتئین واکنش‌گر C با حساسیت بالا(hs-CRP)، فاکتور نکروز تومور آلفا (TNF-α)، مالون دی آلدئید (MDA) و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل  (TAC)بررسی کردند. مطالعات منتخب شامل مطالعات انجام شده بر روی بزرگسالان و منتشر شده به زبان انگلیسی در ده سال گذشته، بدون احتساب مطالعات حیوانی، مطالعات کودکان و نوجوانان، مرور متون سیستماتیک و تحقیقات فرا تحلیلی، بودند. محققان 1789 مطالعه را غربال کردند، 1767 مورد را حذف کردند و 22 مورد باقیمانده را تجزیه و تحلیل نمودند.

اثرات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی فیتوکمیکال ها

فیتوکمیکال ها، استرس اکسیداتیو را کاهش داده و پارامترهای التهابی از جمله سطوح MDA، TAC، hs-CRP،IL-6  و TNF-α را بهبود بخشیدند. کورکومین، رسوراترول و دارچین همچنین متابولیسم کربوهیدرات ها را تنظیم کرده، و انسولین، هموگلوبین گلیکوزیله و غلظت قند خون را کاهش دادند. علاوه بر این، آنها واسطه ی نشانگرهای متابولیک لیپیدها هستند و تری گلیسیرید (TG) و لیپوپروتئین-کلسترول با چگالی کم (LDL-c) را کاهش، در حالی که سطوح لیپوپروتئین-کلسترول با چگالی بالا (HDL-c)  را افزایش می دهند.

سطوح گونه های اکسیژن فعال(ROS)، التهاب مرتبط با استرس اکسیداتیو را افزایش می دهند. کورکومین نسبت نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید فسفات (NADP)/NADPH و در نتیجه سطح ROS را کاهش می دهد. دارچین با کاهش سطوح گیرنده ی 4/NADPH اکسیداز 4 (TLR4/NOX4) بیان ROS  را کاهش می دهد. رسوراترول با افزایش بیان فاکتور 2 مرتبط با فاکتور هسته ای اریتروئید 2 (NRF2)  و کاهش فعالیت فاکتور هسته ای کاپا(NF-kB) B اثر ضد التهابی دارد. کورکومین با افزایش فعالیت پروتئین کیناز B/گلیکوژن سنتاز Kinase-3β و کاهش سطح IL-6 و IL-1β التهاب را کاهش می دهد. دارچین نسبت NF-kB/گلوتاردوکسین را کاهش می دهد.

نتایج تحقیق بر روی کورکومین در مدیریت  T2DM

کورکومین، یک ماده شیمیایی موجود در ریزوم زردچوبه، دارای اثرات آنتی اکسیدانی، ضد التهابی، ضد باکتریایی، ضد سرطانی، ضد روماتیسمی، تعدیل کننده ایمنی، ضد هایپرگلایسمی و محافظت از قلب و کلیه و کبد است. این ماده گیرنده گامای فعال شده توسط تکثیرکننده پراکسی زوم (PPAR-γ) را فعال می کند، گلوکز ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله و TNF-α را کاهش می دهد و متابولیسم لیپید را بهبود می بخشد.

تحقیق بر روی رسوراترول و دارچین در مدیریت  T2DM

رسوراترول به طور قابل توجهی بسیاری از شاخص های دیابت نوع 2 از جمله MDA، TNF-alpha، IL-6  و hs-CRP را در بین افراد 18 تا 70 ساله کاهش داد. مصرف 200 میلی گرم رسوراترول به مدت 24 هفته به طور قابل توجهی این شاخص ها را کاهش داد. به طور مشابه، مصرف 800 میلی گرم رسوراترول به مدت دو ماه باعث افزایش سطح TAC و کاهش MDA و hs-CRP شد. دوز 1000 میلی گرمی رسوراترول به همین ترتیب سطح TAC را افزایش داد، در حالی که hs-CRP را کاهش داد. شراب قرمز، انواع توت ها، بادام زمینی و شکلات حاوی رسوراترول هستند که تعادل اکسیداتیو-آنتی اکسیداتیو را بهبود می بخشد و مسیرهای سیگنالینگ را با افزایش سطح گلوتاتیون و حفظ تعادل ردوکس سلولی تنظیم می کند. با این حال، تحقیقات متا تحلیلی بیشتر می‌تواند اثربخشی آن را در دیابت نوع 2 تایید کند. دریافت کنندگان رسوراترول افت دو برابری در بیان میکرو ریبونوکلئیک اسید های miRNA -21، miRNA-34a،miRNA-192  و 375-miRNA، کاهش غلظت کربونیل پروتئین خون و محتوای تیول کل بالاتری داشتند.

نتایج تحقیق بر روی دارچین در مدیریت دیابت نوع 2

بیش از 12 هفته، 1000 میلی گرم دارچین به طور قابل توجهی سطح MDA را در 25 بیمار مبتلا به دیابت 49 ساله کاهش داد. 3000 میلی گرم دارچین طی هشت هفته سطوح hs-CRP، IL-6 و TNF-α را کاهش داد. پلی فنول‌های دارچین مانند کاتچین، پروسیانیدین، اسید سینامیک و فلاون‌ها، گلوکز ناشتا، TC، LDL و TG را با تغییر هموستاز گلوکز کبدی و مهار فسفونول پیروات کربوکسی‌کیناز و گلوکز-6-فسفاتاز گلوکوناز (گلوکز-6-فسفاتاز) کاهش می‌دهند.

نتیجه گیری

این بررسی سیستماتیک نشان داد که ترکیب دارچین، کورکومین و رسوراترول در وعده‌های غذایی می‌تواند تنظیم متابولیک و هموستاز ارگانیسمی را در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 افزایش دهد. با این حال، یافته های متناقض نشان می دهد که مطالعات بیشتری در مورد اثربخشی مواد شیمیایی گیاهی که کورکومین و رسوراترول مفیدترین آنها هستند، مورد نیاز است. هیچ توافق علمی در مورد اثربخشی درمانی مکمل‌های غذایی، استفاده طولانی‌مدت از ترکیبات مصنوعی و دوزهای زیاد فیتوکمیکال‌ها وجود ندارد.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20240426/Cinnamon-curcumin-and-resveratrol-show-promise-in-diabetes-inflammation-fight.aspx