اول آوریل 2024- یک مطالعه کوهورت با تجزیه و تحلیل داده های 247867 بزرگسال از مطالعه ی بیوبانک بریتانیا نشان داد که اتخاذ یک رژیم غذایی سالم ممکن است نتواند خطر ابتلا به دیابت نوع 2(T2D)  را در بین افرادی که معمولاً مدت زمان خواب کوتاهی دارند، کاهش دهد.

محققان در مطالعه خود که در JAMA Network Open منتشر شد، گزارش دادند: «افرادی که کمتر از 6 ساعت در روز می خوابند، در مقایسه با افرادی که 7 تا 8 ساعت می خوابند، به طور قابل توجهی در معرض خطر بیشتری برای ابتلا بهT2D هستند».

علیرغم ارتباط بین رژیم های غذایی سالم و کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2، افزایش خطر مرتبط با مدت زمان خواب کوتاه، حتی در میان بزرگسالان با عادات غذایی سالم نیز ادامه داشت.

مطالعات قبلی شواهد قابل توجهی از تأثیر نامطلوب مدت زمان کوتاه خواب را بر متابولیسم گلوکز نشان داده است. در مقابل، مطالعات کنونی شواهدی قوی مبنی بر اینکه خواب طولانی در افراد با الگوهای خواب طبیعی به طور قابل توجهی تنظیم گلوکز را مختل می کند، ارائه نمی کنند. بنابراین، ارتباط بین عادت به مدت خواب طولانی، که اغلب به عنوان بیش از 8 یا 9 ساعت در روز تعریف می‌شود، و دیابت نوع 2 ممکن است ارتباط علّی نداشته باشد.

درک تعامل بین عادات غذایی، مدت زمان خواب و خطر ابتلا بهT2D برای سلامت عمومی و استراتژی های پیشگیری از دیابت بسیار مهم است. با در نظر گرفتن این موضوع، دکتر دایانا آلین نوگا و همکارانش از گروه علوم زیستی دارویی در دانشگاه اوپسالا در سوئد، به بررسی ارتباط نوع رژیم غذایی و مدت زمان خواب با ابتلا به دیابت نوع 2 پرداختند.

برای این منظور، آن‌ها داده‌های به دست آمده از تحقیقات پایه بیوبانک بریتانیا (2006-2010) را بین 1 می تا 30 سپتامبر 2023 تجزیه و تحلیل کردند. طی یک پیگیری متوسط 12.5 ساله (پایان پیگیری، 30 سپتامبر 2021) ارتباط بین مدت زمان خواب و الگوهای غذایی سالم با خطر ابتلا به T2D مورد بررسی قرار گرفت.

برای تجزیه و تحلیل، 247867 شرکت کننده به چهار گروه بر اساس طول مدت خواب تقسیم شدند: نرمال (7-8 ساعت در روز)، خفیف کوتاه (6 ساعت در روز)، متوسط کوتاه (5 ساعت در روز) و بسیار کوتاه (3-4 ساعت در روز). عادات غذایی آن‌ها بر اساس مصرف گوشت فرآوری‌شده، گوشت قرمز، سبزیجات، میوه‌ها و ماهی برای جمعیت مورد ارزیابی قرار گرفت و در نتیجه امتیاز رژیم غذایی آنها از صفر به عنوان ناسالم‌ترین تا 5 به عنوان سالم‌ترین ثبت شد. این گروه شامل 247867 شرکت کننده با میانگین سنی 55.9 سال بود که 52.3 درصد آنها زن بودند.

تجزیه و تحلیل رگرسیون خطرات متناسب کاکس برای محاسبه نسبت خطر (HRs) توسعه T2D در گروه‌های مختلف مدت خواب و نمرات رژیم غذایی سالم استفاده شد.

این مطالعه به یافته های زیر منجر شد:

 در طول پیگیری، 3.2% از شرکت کنندگان بر اساس داده های ثبت بیمارستانی مبتلا به دیابت نوع 2 تشخیص داده شدند.

 تجزیه و تحلیل رگرسیون کاکس، تنظیم شده برای متغیرهای مخدوش کننده، افزایش قابل توجهی را در خطر ابتلا به T2D در میان شرکت کنندگانی که خواب روزانه ی آنها 5 ساعت یا کمتر بود، نشان داد.

 نسبت خطر تعدیل شده ی ابتلا به دیابت برای افرادی که 5 ساعت در روز می خوابیدند، 1.16 بود، و برای افرادی که 3 تا 4 ساعت در روز می خوابیدند، در مقایسه با افرادی با مدت زمان خواب طبیعی، 1.41 بود.

 خطر ابتلا به T2D در افرادی که دارای سالم ترین الگوهای غذایی بودند، کاهش داشت (HR، 0.75).

 ارتباط بین مدت زمان خواب کوتاه و افزایش خطر ابتلا به T2D حتی برای افرادی که از رژیم غذایی سالم پیروی می کردند، نیز ادامه داشت، و هیچ اثر متقابلی بین مدت خواب و امتیاز رژیم غذایی سالم وجود نداشت.

در نتیجه، این مطالعه ی کوهورت شامل ساکنان بریتانیا نشان داد که عادت به مدت زمان کوتاه خواب با افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 مرتبط است. این ارتباط حتی در بین کسانی که رژیم غذایی سالمی داشتند، ادامه داشت.

محققان نوشتند: "برای تایید این یافته ها، نیاز به مطالعات طولی بیشتر، شامل اندازه گیری های مکرر خواب (از جمله ارزیابی های عینی) و عادات غذایی وجود دارد."

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/sleeping-less-than-6-hours-daily-may-raise-type-2-diabetes-risk-regardless-of-healthy-eating-habits-jama-126447