15 مه 2024- محققان دریافتند که جراحی چاقی(bariatric surgery)، درمانی برای چاقی مرضی، با کاهش خطر ابتلا به عوارض چشمی و نابینایی در آینده مرتبط است. در این مطالعه ی کوهورت گذشته نگر بزرگ ، محققان اثرات جراحی چاقی را بر بروز بیماری پس از این جراحی بررسی نمودند و مزایای بالقوه ی این جراحی را فراتر از کاهش وزن برجسته کردند. این مطالعه در ژورنال Eye توسط Russell و همکارانش منتشر گردید.

جراحی باریاتریک، که بطور گسترده برای درمان چاقی مرضی استفاده می شود، اثرات کوتاه مدت شناخته شده ای بر پاتولوژی بینایی دارد.با این حال، تاثیر طولانی مدت جراحی بر بروز بیماری های چشمی پس از عمل تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است. این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین جراحی چاقی و خطر بیماری های مختلف چشمی انجام گردید.

در این مطالعه، محققان داده های پایگاه داده ملی شبکه ی  TriNetX ایالات متحده را تجزیه و تحلیل کردند. بیمارانی که دارای کد ICD-10 برای چاقی مرضی و کد جراحی چاقی بودند، با بیماران مبتلا به چاقی مرضی اما بدون جراحی مطابقت داده شدند که منجر به ایجاد دو گروه از میان 42408 بیمار شد. محققان در این مطالعه بروز چندین بیماری چشمی از جمله رتینوپاتی دیابتی، دژنراسیون ماکولای وابسته به سن، گلوکوم، کم بینایی و نابینایی را پس از جراحی ردیابی کردند. پیامدها با استفاده از خطر نسبی (RR) با فاصله اطمینان 95 درصد (CI) ارزیابی شدند.

یافته های کلیدی این مطالعه عبارتند از:

• جراحی چاقی با کاهش قابل توجه خطر ابتلا به رتینوپاتی دیابتی در آینده همراه بود (RR=0.283؛ 95% فاصله اطمینان: 0.252-0.319)

• بیمارانی که تحت عمل جراحی چاقی قرار گرفتند، خطر کمتری برای ابتلا به ادم ماکولا داشتند (RR=0.224؛ 95% فاصله اطمینان: 0.170-0.297).

• خطر خونریزی زجاجیه نیز کاهش یافت (RR=0.459؛ 95% فاصله اطمینان: 0.323-0.653).

• جراحی چاقی با نرخ پایین فشار بالای چشمی (RR=0.387؛ 95% فاصله اطمینان: 0.387-0.487) و گلوکوم (RR=0.360؛ 95% فاصله اطمینان: 0.326-0.399) مرتبط بود.

• جراحی چاقی با کاهش خطر دژنراسیون ماکولا مرتبط با سن همراه بود (RR=0.628؛ 95% فاصله اطمینان: 0.447-0.882).

• خطر کم بینایی و نابینایی در گروه جراحی کمتر بود (RR=0.328؛ 95% فاصله اطمینان: 0.294-0.365).

این یافته ها نشان می دهد که جراحی چاقی نه تنها به کاهش وزن کمک می کند، بلکه ممکن است اثرات محافظتی قابل توجهی در برابر بیماری های چشمی در آینده داشته باشد. این می تواند منجر به تغییر بالقوه در نحوه ی تلقی جراحی چاقی به عنوان یک درمان جامع برای چاقی و سلامت چشم شود.

جراحی چاقی با کاهش خطر عوارض چشمی و نابینایی در آینده، از جمله رتینوپاتی دیابتی، دژنراسیون ماکولا وابسته به سن، و گلوکوم، همراه است. این یافته ها اهمیت در نظر گرفتن جراحی چاقی را نه تنها به عنوان یک مداخله کاهش وزن، بلکه به عنوان یک اقدام پیشگیرانه بالقوه برای بیماری های مختلف چشمی برجسته می کند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/surgery/news/bariatric-surgery-decreases-risk-of-ocular-morbidity-and-mortality-128111