4 ژوئن 2024 - در یک مطالعه کوهورت آینده‌نگر چند مرکزی پیشگامانه، محققان تأثیر تغییردهنده جراحی متابولیک و چاقی (MBS) بر سطوح Apo B100 در افراد با شاخص توده بدنی بالا (BMI) را روشن کردند. این مطالعه که در چندین مؤسسه پزشکی انجام شد، شواهد قانع‌کننده‌ای را ارائه داد که نشان می‌دهد ارتباط قابل‌توجهی بین روش‌های MBS و کاهش سطح Apo B100 وجود دارد که نشان‌دهنده بهبود بالقوه در سلامت قلبی عروقی در بیماران چاق است.

این مطالعه که در ژورنال Obesity Surgery منتشر شده است، نشان می دهد که جراحی چاقی به طور قابل‌توجهی سطوح Apo-B100 را کاهش داده و پروفایل لیپیدی و آنزیم‌های کبدی را بهبود می‌بخشد، که نشان‌دهنده تاثیر مثبت بر دیس‌لیپیدمی و خطر قلبی عروقی در افرادی با شاخص توده بدنی بالا است.

آپولیپوپروتئین B100، پروتئینی که در لیپوپروتئین‌های با چگالی کم (LDL) یافت می‌شود، نقش مهمی در متابولیسم کلسترول بازی می‌کند و به عنوان یک بیومارکر کلیدی برای ارزیابی خطرات قلبی عروقی شناخته شده است. سطوح بالای Apo B100 اغلب با افزایش خطر تصلب شرایین و بیماری عروق کرونر، به ویژه در افراد با BMI بالا همراه است.

جراحی متابولیک و چاقی منجر به کاهش وزن قابل توجه و بهبود بیماری های مرتبط با چاقی می شود. با این حال، هیچ وضوحی در مورد تأثیراین جراحی بر تنظیم آپولیپوپروتئین B100 وجود ندارد.

 آپولیپوپروتئین  B100برای تجمع و ترشح ذرات لیپوپروتئین سرم ضروری است. افزایش سطح این عوامل می تواند باعث تسریع ایجاد پلاک آترواسکلروتیک در رگ های خونی شود. با توجه به این موضوع، فولاد اقبالی، و همکارانش از دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران به ارزیابی تغییرات سطحApo-B100  پس از جراحی متابولیک و چاقی پرداختند.

برای این منظور، 121 شرکت کننده از پایگاه ملی جراحی چاقی و متابولیک ایران(INOSD) ، تحت آناستوموز بای پس معده یا OAGB(70 نفر)، گاسترکتومی با اسلیو لاپاراسکوپی یا LSG(43 نفر)و RYGBیاRoux-en-Y بای پس معده(8 نفر) قرار گرفتند.Apo-B100  سرم، آنزیم های کبدی، پروفایل لیپیدی و گلوکز ناشتا قبل از عمل و شش ماه بعد از عمل اندازه گیری شد.

این مطالعه به یافته های زیر منجر شد:

·  سطح Apo-B100 به طور قابل توجهی از 14.35 ± 94.63 میلی گرم در دسی لیتر قبل از عمل به 19.97 ± 62.97 میلی گرم در دسی لیتر پس از شش ماه، کاهش یافت. همچنین کلسترول تام، تری گلیسیرید، LDL،VLDL،AST  و ALT کاهش یافتند.

·  کاهش بیشتر Apo-B100 در افراد غیر دیابتی در مقایسه با افراد مبتلا به دیابت رخ داد و به شدت با غلظت Apo-B100 در ابتدای تحقیق (r = 0.455) و سطح کلسترول LDL مرتبط بود(r = 0.413).

·  نوع جراحی بر تغییرات Apo-B100 در تجزیه و تحلیل چند متغیره تأثیری نداشت.

محققان نوشتند: این یافته‌ها نشان داد که در بیماران با BMI بالا که تحت عمل جراحی متابولیک و چاقی قرار می‌گیرند، کاهش قابل‌توجهی در سطح آپولیپوپروتئین B100 شش ماه پس از جراحی رخ می دهد.  این کاهش با بهبود آنزیم های کبدی و پروفایل لیپیدی، به ویژه در افراد غیر دیابتی مرتبط است. محققان خاطرنشان کردند که نوع جراحی تاثیر عمده ای بر تغییرات Apo-B100 ندارد.

منبع:

https://medicaldialogues.in/surgery/news/metabolic-and-bariatric-surgery-shows-promising-impact-on-apo-b100-levels-in-high-bmi-individuals-multi-centric-study-129277