13 مه 2024-  بر اساس مطالعه ی جدید منتشر شده در مجله ی غدد درون ریز، دیابت و متابولیسم، تیرزپاتید به طور موثر قند خون بیماران دیابتی که تحت همودیالیز قرار می‌گیرند را کنترل می کند.

تیرزپاتید، یک پپتید تزریقی است که توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده برای درمان دیابت نوع 2(T2DM)  تایید شده است. اثر کاهش وزن آن در درجه اول به دلیل کاهش توده ی چربی است. با این حال، چنین تأثیری بر بیماران مبتلا به بیماری مزمن کلیه(CKD) که تحت همودیالیز(HD) قرار می گیرند گزارش نشده است. 9 بیمار مبتلا به بیماری مزمن کلیوی که تحت همودیالیز قرار گرفتند دوز هفتگی تیرزپاتید (2.5-7.5 میلی گرم) را یک بار در هفته دریافت کردند. تاثیر تیرزپاتید بر وزن خشک(DW)  و ترکیب بدنی نسبت به ابتدای مطالعه ارزیابی شد و نتیجه‌گیری مطالعه با استفاده از تجزیه و تحلیل امپدانس بیوالکتریکی انجام شد. این مطالعه ی طولی شامل 9 بیمار، با میانگین سنی 53 سال و میانگین مدت همودیالیز 4 سال بود.

نتایج

درمان با تیرزپاتید به طور قابل توجهی آلبومین گلیکوزیله را در مقایسه با مقدار اولیه کاهش داد(به ترتیب 5.4± 22.7 درصد در مقابل 2.5± 18.3 درصد، p=0.028). کاهش قابل توجهی در وزن خشک( 1.0- کیلوگرم، p=0.024) و شاخص توده بدن( 0.6-  kg/m2، p=0.050) پس از تجویز تیرزپاتید مشاهده شد. توده چربی کل نیز کاهش یافت، اما نه به طور معنی دار(2.51-٪ از پایه، p=0.214). در مقابل، توده عضلانی اسکلتی کاهش نیافت(1.02-٪ از پایه، p=0.722).

هیچ عارضه جانبی جدی به جز حالت تهوع در طول دوره مطالعه مشاهده نشد.

محققان نتیجه گیری نمودند که تیرزپاتید به طور موثر قند خون بیماران دیابتی نوع 2 که تحت همودیالیز قرار می گیرند، را کنترل می کند و با کاهش توده چربی بدن، بدون افزایش خطر شکستگی استخوان، وزن خشک را کاهش می دهد.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/tirzepatide-effectively-provides-good-glycaemic-control-in-diabetes-patients-undergoing-hemodialysis-study-128416