8 مه 2024 - در یک پیشرفت قابل توجه در حوزه مدیریت دیابت، یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده اثرات رژیم غذایی 5:2 با محدودیت کالری را بر کنترل قند خون و سلامت متابولیکی قلبی در بزرگسالان مبتلا به اضافه وزن یا/ چاقی و دیابت نوع 2 با 2 روز در هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بهمراه تمرین مقاومتی بررسی نمود. این یافته ها که در Diabetes Care منتشر شده است، بینش های ارزشمندی را در مورد مداخلات مناسب برای این جمعیت پرخطر ارائه می دهد.

این مطالعه نشان داد که رژیم غذایی با محدودیت کالری دو روز در هفته(5:2) تحت نظارت پزشکی می‌تواند یک استراتژی جایگزین برای بهبود کنترل قند خون باشد و رژیم ورزشی می‌تواند ترکیب بدنی را بهبود بخشد، اگرچه کنترل قند خون را به میزان کافی بهبود نمی‌بخشد.

دیابت نوع 2، یک اختلال متابولیک مزمن که با مقاومت به انسولین و هایپرگلایسمی مشخص می شود، یک چالش سلامت عمومی در سراسر جهان است و چاقی به عنوان یک عامل مستعد کننده ی اصلی در حال ظهور است. در حالی که اصلاح سبک زندگی، از جمله رژیم غذایی و ورزش، راهبردهای اساسی در مدیریت دیابت هستند، رژیم بهینه برای دستیابی به کنترل قند خون و کاهش خطرات قلبی عروقی موضوعی است که به طور مداوم مورد بحث است.

دکتر Mian Li و همکارانش از دانشکده پزشکی دانشگاه شانگهای جیائو تونگ در چین، اثرات رژیم غذایی با محدودیت کالری 5:2 (2 روز در هفته محدودیت کالری توسط رژیم غذایی خشک) و یک مداخله ی ورزشی (2 روز در هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بهمراه تمرین مقاومتی) در مقابل آموزش معمول سبک زندگی (شاهد) بر سلامت متابولیک قلبی و کنترل قند خون در بزرگسالان مبتلا به اضافه وزن/چاقی و دیابت نوع 2 بررسی کردند.

برای این منظور، محققان یک کارآزمایی تصادفی‌ با گروه موازی، دو مرکزی، برچسب باز، سه بازویی و کنترل‌شده را انجام دادند که در آن 326 فرد مبتلا به چاقی/اضافه وزن و دیابت نوع 2 شرکت کردند. آنها به طور تصادفی به مدت 12 هفته در گروه های مداخله رژیم غذایی (109 نفر)، مداخله ورزشی (108 نفر)، یا آموزش شیوه زندگی (گروه شاهد 109 نفر) قرار گرفتند.

پیامد اولیه این مطالعه تغییر کنترل قند خون بود که به صورت هموگلوبین گلیکوزیله(HbA1c) بین گروه‌های مداخله رژیم غذایی یا ورزش و گروه کنترل پس از مداخله ی 12 هفته‌ای مقایسه شد.

بر اساس این مطالعه، محققان یافته های زیر را گزارش کردند:

 مداخله رژیم غذایی به طور قابل توجهی سطح HbA1c را پس از مداخله ی 12 هفته ای (0.72-) در مقایسه با گروه کنترل (0.37-) کاهش داد(تفاوت 0.34-).

 کاهش سطح HbA1c در گروه مداخله ی ورزشی (0.46-) تفاوت معنی داری با گروه کنترل(0.37-) نداشت (تفاوت 0.09-).

 گروه مداخله ورزشی در حفظ توده بدون چربی بدن، برتر بود.

 مداخلات رژیم غذایی و ورزش هر دو باعث بهبود چاقی و استئاتوز کبدی شدند.

این یافته‌ها نشان دادند که دو روز در هفته یک رژیم غذایی با محدودیت کالری تحت نظارت پزشکی ممکن است سطح گلوکز خون را در بزرگسالان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی و دیابت نوع 2 کاهش دهد.

محققان نوشتند: "گروه مداخله ی رژیم غذایی با محدودیت کالری، مزایای متابولیکی بارزتری را تجربه کرد. مطالعه ی ما نشان داد که یک رژیم غذایی با محدودیت انرژی 5:2 تحت نظارت پزشکی می تواند یک استراتژی جایگزین برای بهبود کنترل قند خون باشد."

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/twice-weekly-energy-restricted-diet-tops-exercise-to-lower-blood-sugarin-type-2-diabetes-study-128209