10 مه 2024- در یک مطالعه پیشگامانه که ممکن است پیامدهای عمیقی برای سلامت قلب و عروق داشته باشد، محققان ارتباط قابل توجهی را بین تغییرات زیاد شاخص توده بدنی (BMI) و بروز نارسایی قلبی (HF) کشف کردند. این یافته که در مجله انجمن قلب آمریکا منتشر شده است، بر اهمیت حفظ وزن ثابت بدن به منظور کاهش خطر ابتلا به این بیماری تهدید کننده زندگی تاکید می کند.

بخشی از مطالعه UK Biobank که داده‌های بیش از 99000 شرکت‌کننده را تجزیه و تحلیل کرد، نشان داد که تغییرات زیاد در BMI به طور مستقل با افزایش خطر نارسایی قلبی مرتبط است.

محققان گزارش دادند: "در طی یک پیگیری متوسط 12.5 ساله، افراد با تغییرات BMI بالاتر، مستقل از عوامل مخدوش کننده و نرخ تغییر BMI، خطر افزایش بروزنارسایی قلبی(نسبت خطر:1.05 تا 1.07) را نشان دادند.

این مطالعه نشان داد که نوسانات شاخص توده بدنی در سوابق سلامت افراد در طول زمان، به طور مستقل بروز نارسایی قلبی را پیش بینی می کند.

نارسایی قلبی، یک بیماری مزمن و پیشرونده که با ناتوانی قلب در پمپاژ کارآمد خون مشخص می شود، یک چالش بهداشت عمومی مهم در سراسر جهان است. در حالی که چاقی به مدت طولانی به عنوان یک عامل خطر اصلی برای نارسایی قلبی شناخته شده است، تاثیر نوسانات وزن بدن بر سلامت قلب و عروق در سال های اخیر توجه فزاینده ای را به خود جلب کرده است.

با توجه به پیشینه ی فوق، دکتر چانگ لیو و همکارانش از گروه اپیدمیولوژی در دانشکده بهداشت عمومی رولینز در دانشگاه اموری آتلانتا، به بررسی ارتباط بین تغییرپذیری BMI و بروز HF پرداختند.

از بیوبانکانگلستان، یک گروه آینده نگر پس از حذف شرکت کنندگان مبتلا به HF شایع یا سرطان در هنگام ثبت نام، ایجاد شد. 99368 شرکت‌کننده ی سفیدپوست با اندازه گیری شاخص توده بدنی بیش از 3 بار در طول بیش از 2 سال قبل از ثبت‌نام، وارد این تحقیق شدند و برای میانگین 12.5 سال پیگیری شدند.

تغییر پذیری شاخص توده بدنی برای هر شرکت کننده با استفاده از SD استاندارد شده و ضریب تغییرات ارزیابی شد. ارتباط بین تنوع BMI با بروز نارسایی قلبی با استفاده از مدل ریسک رقابتی Fine وGray، با تنظیم برای عوامل مخدوش‌کننده و نرخ تغییر BMI ویژه شرکت‌کنندگان مورد ارزیابی قرار گرفت.

محققان دریافتند که تنوع BMI بالاتر که با SD و ضریب تغییرات اندازه‌گیری می‌شود، به طور قابل توجهی با خطر بالاتر در بروز HF مرتبط است(SD:نسبت خطر[HR]= 1.05؛ ضریب تغییرات: نسبت خطر= 1.07).

این یافته‌ها نشان داد که نوسانات BMI یک پیش‌بینی‌کننده مستقل بروز نارسایی قلبی با ارتباط ثابت در بین زیر گروه‌های فاکتور خطر است.

این تحقیق بر نیاز به بررسی مکانیسم‌های ایجاد تغییرات BMI طولی و ارتباط خاص آن‌ها با زیرگروه‌های نارسایی قلبی تاکید می‌کند.

محققان نتیجه گیری کردند که «مطالعات آینده با تمرکز بر مکانیسم‌ها و محرک‌های تغییر شاخص توده بدن در طول زمان می‌تواند به بینش‌های جدیدی در مورد استراتژی‌های مدیریت وزن برای پیشگیری و مداخله نارسایی قلبی منجر شود».

منبع:

https://medicaldialogues.in/cardiology-ctvs/news/high-variability-of-body-mass-index-independently-linked-to-incident-heart-failure-reveals-study-128275