23  ژانویه 2023 - بر اساس مطالعه جدیدی که در مجله Nature Medicine منتشر شده است، استفاده از سیستم تحویل انسولین حلقه ی کاملاً بسته توسط افراد مبتلا به دیابت نوع 2 که تحت درمان با انسولین هستند، می تواند مدت زمان در محدوده ی هدف بودن قند خون این افراد را بهبود بخشد.

بیشتر سیستم‌های تحویل خودکار انسولین - که از داده‌های فوری یک حسگر گلوکز برای تعیین میزان دریافت انسولین استفاده می‌کنند - سیستم‌های حلقه ی بسته ترکیبی هستند. این بدان معناست که کاربران هنوز هم باید به صورت دستی دوزهای بولوس انسولین را در زمان غذا برنامه ریزی کنند، اما سیستم به طور خودکار در بقیه زمان ها تحویل انسولین را تنظیم می کند. چندین مطالعه اخیراً به مزایای بالقوه استفاده از یک سیستم تحویل انسولین حلقه بسته هیبریدی اشاره کرده اند اما اکثر این مطالعات بر دیابت نوع 1 تمرکز داشتند. نتایج این مطالعات نشان داده است که این سیستم ها به بهبود کنترل قند خون و کیفیت زندگی افراد مبتلا به دیابت نوع 1 کمک می کنند و برای کودکان خردسال مبتلا به دیابت نوع 1 ایمن هستند.

با این حال، در این مطالعه، محققان به مزایای بالقوه ی یک سیستم حلقه بسته ی کاملاً خودکار - سیستمی که نیازی به ورودی دوز انسولین در زمان صرف غذا از سوی کاربران ندارد - برای بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2، پرداختند. از آنجایی که بسیاری از افراد مبتلا به دیابت نوع 2 نیازی به انسولین هنگام غذا ندارند، این نوع سیستم به طور بالقوه برای مطالعه در این جمعیت مناسب است، اما در وهله اول مشخص نیست که آیا تحویل خودکار انسولین برای این گروه از بیماران مفید خواهد بود یا خیر، زیرا بدن بسیاری از افراد مبتلا به نوع 2 هنوز مقدار قابل توجهی انسولین تولید می کند.

در این مطالعه 26 بزرگسال (19 مرد و 7 زن) شرکت داشتند که دو دوره ی مختلف یک مطالعه ی هشت هفته ای را تکمیل کردند. در طول یک دوره، آنها درمان استاندارد خود را با انسولین دریافت کردند، در حالی که از یک حسگر قند خون استفاده می کردند که مقادیر قند خون آنها را ثبت می‌کرد، اما نمایش نمی‌داد. در دوره دیگر، آنها از سیستم کاملاً حلقه بسته CamAPS HX استفاده کردند. بین دو دوره هشت هفته‌ای مطالعه، یک دوره ی مکث دو تا چهار هفته ای قرار داده شد و ترتیبی که هر شرکت‌ کننده در آن دو دوره را تکمیل می‌کرد، به ‌طور تصادفی انتخاب شد.

مدیریت بهتر قندخون با سیستم تحویل انسولین حلقه بسته مشاهده شد

به طور کلی، نسبت زمانی که قند خون شرکت کنندگان در محدوده هدف 70 تا 130 میلی گرم در دسی لیتر بود، در طول دوره ی تحویل انسولین از طریق حلقه بسته، 66.3 درصد اما در طول دوره تحویل استاندارد انسولین فقط 32.3 درصد بود. نسبت زمانی که شرکت کنندگان با قند خون بالای 130 میلی گرم در دسی لیتر سپری کردند در طول دوره ی تحویل انسولین از طریق حلقه بسته 33.2 درصد و در طول دوره ی تحویل استاندارد انسولین 67 درصد بود. میانگین غلظت قند خون شرکت‌کنندگان در دوره تحویل انسولین از طریق حلقه بسته 166 میلی‌گرم در دسی‌ لیتر اما در طول دوره تحویل استاندارد انسولین 227 میلی‌گرم در دسی لیتر بود. هیچ اپیزود شدیدی از هیپوگلایسمی (قند خون پایین) در هر دو دوره ی مطالعه رخ نداد.

محققان با اشاره به اینکه این روش تحویل انسولین ممکن است یک روش ایمن و کارآمد برای بهبود نتایج در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2 باشد، نوشتند: تحویل انسولین با سیستم حلقه کاملاً بسته، کنترل قند خون را بدون افزایش هیپوگلایسمی در مقایسه با درمان با انسولین استاندارد، بهبود بخشید.

منبع:

https://www.diabetesselfmanagement.com/news-research/2023/01/23/closed-loop-insulin-delivery-beneficial-for-type-2-diabetes/