اول آوریل 2024- دیابت نوع 1، یک بیماری مزمن است که میلیون ها جوان را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است و منحصر به دوران کودکی نیست. تقریباً نیمی از همه ی موارد دیابت نوع 1 در دوران بزرگسالی تشخیص داده می شوند به همین دلیل نیاز به درک عوامل مؤثر در ایجاد دیابت نوع 1 در بزرگسالان وجود دارد.

اکنون، یک مطالعه جدید در موسسه ی کارولینسکا بینش جدیدی را در مورد ایجاد این بیماری در بزرگسالان ارائه داده است. نتایج این تحقیق درThe Lancet Diabetes & Endocrinology منتشر شد.

این تحقیق با هدف مقایسه ی وراثت پذیری دیابت نوع 1 در بزرگسالان و کودکان در موسسه ی Environmental Medicine، بر اساس داده های بیش از 2.8 میلیون نفر انجام شد.

یافته های این تحقیق نشان می دهد که داشتن یک خویشاوند درجه یک مبتلا به به دیابت نوع 1 به طور قابل توجهی خطر ابتلا به این عارضه را در بزرگسالی افزایش می دهد و اگر بستگان به دیابت زودرس مبتلا شوند، این خطر بیشتر است. به طور کلی، وراثت پذیری برای دیابت نوع 1 که در بزرگسالی ظاهر می شود کمتر از دیابت نوع 1 است که در دوره ی کودکی بروز می کند.

یوکسیا وی، دانشجوی دکترا در مؤسسه پزشکی محیطی و نویسنده اول این مقاله، گفت: "مطالعه ما بینش جدیدی در مورد علل دیابت نوع 1 در بزرگسالان ارائه می دهد. وراثت پذیری کمتر در بزرگسالان نشان می دهد که عوامل محیطی نقش بیشتری در ایجاد بیماری در بزرگسالان نسبت به کودکان دارند."

این مطالعه بر نیاز به تحقیقات بیشتر برای شناسایی عوامل محیطی موثر در بروز دیابت نوع 1 بزرگسالان تاکید می کند.

سوفیا کارلسون، مدرس ارشد مؤسسه پزشکی محیطی، گفت: «درک این عوامل برای توسعه مداخلات هدفمند برای جلوگیری از بروز این بیماری در بزرگسالی بسیار مهم است».

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2024-04-insights-adult-onset-diabetes.html