14 اوت 2023- در یک مطالعه اخیر که در Scientific Reports منتشر شده است، محققان رابطه بین مصرف اسیدهای چرب رژیم غذایی (FA) و رتینوپاتی دیابتی (DR) را بررسی کردند.

ساکنان 40 تا 74ساله ی شهر Chikusei در ژاپن، در این مطالعه تحت غربالگری سیستمیک و چشم پزشکی قرار گرفتند و شرکت کنندگان مبتلا به دیابت در این تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

دریافت رژیم غذایی با استفاده از پرسشنامه ی فرکانس غذا(FFQs) مورد ارزیابی قرار گرفت و به عنوان درصدی از کل انرژی محاسبه شد. تصاویر فوندوس غیر میدریاتیک چشم انسان با استفاده از دوربین 45 درجه به دست آمد.

نمونه های سرمی از افراد شرکت کننده برای اندازه گیری سطح گلوکز خون، هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c)، تری گلیسیرید (TG)، کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL-C)، کلسترول لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL-C) و کلسترول تام (TC) جمع آوری شد. رتینوپاتی دیابتی یا DR، بر اساس سطوح تعیین شده نمره ی حدت بینایی در تست دیدن حروف در مطالعه ی درمان اولیه ی بررسی رتینوپاتی دیابتی (ETDRS) ≥ 20.0 در چشم راست یا چپ توصیف شد.

محققان در یک مطالعه ی مقطعی، ارتباط بین دریافت اسیدهای چرب رژیم غذایی و DR را مورد بررسی قرار دادند.

از میان 647 شرکت کننده ی دیابتی، 100 نفر دچار DR بودند. میانگین دریافت چربی کل و اسید چرب اشباع (SFA) به ترتیب 22.0 درصد و 7.3 درصد از کل انرژی دریافتی بود. پس از تعدیل عوامل مخدوش کننده ی بالقوه، بالاترین چارک دریافت کل چربی و مصرف SFA در مقایسه با کمترین چارک ها(نسبت شانس ها به ترتیب 2.61 و 2.40) به طور مثبتی با حضور DR مرتبط بود.

بین شیوع رتینوپاتی دیابتی و مصرف اسیدهای چرب با یک پیوند غیراشباع (MUFA)، اسیدهای چرب با چند پیوند غیراشباع (PUFA)، امگا-3 PUFA و امگا- 6  PUFAرابطه آماری معنی داری وجود نداشت. علاوه بر این، تفاوت در کل کالری مصرفی بین افراد مبتلا به رتینوپاتی دیابتی و بدون رتینوپاتی دیابتی معنی‌دار نبود. با این حال، مصرف چربی کل، اسیدهای چرب اشباع، اسیدهای چرب با چند پیوند غیراشباع و اسیدهای چرب غیراشباع امگا 6، در افراد مبتلا به رتینوپاتی دیابتی به طور قابل توجهی بیشتر از مصرف آنها در افراد بدون رتینوپاتی دیابتی بود.

به طور کلی، یافته‌های این مطالعه نشان داد که رژیم غذایی مملو از انواع چربی، و اسیدهای چرب اشباع ممکن است خطر ابتلا به رتینوپاتی دیابتی را در بیماران دیابتی افزایش دهد، حتی اگر مصرف کل چربی به طور قابل ‌توجهی کمتر از مصرف کل چربی در جمعیت غربی باشد.

این یافته‌ها با توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت برای جمعیت عمومی مطابقت دارد که چربی کل باید 30% از کل کالری و دریافت اسیدهای چرب اشباع کمتر از 10% باشد، با تغییر مصرف چربی از اسیدهای چرب اشباع به سمت اسیدهای چرب غیراشباع.

اگرچه مطالعات بلندمدت آینده‌نگر برای تأیید این یافته ها مورد نیاز است، اما نتایج این تحقیق می‌تواند درک دانشمندان از عملکرد احتمالی مصرف اسیدهای چرب رژیم غذایی در دیابت و مدیریت DR را بهبود بخشد.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20230814/Study-examines-the-relationship-between-consumption-of-fatty-acids-and-diabetic-retinopathy.aspx