10 مه 2024- محققان دریافته‌اند که افراد مبتلا به دیابت پس از پیروی از دستورالعمل‌های استاندارد ناشتای قبل از عمل، حجم معده بیشتری نسبت به افراد بدون دیابت ندارند. این مطالعه توسط دکتر پرلاس و همکارانش در مجله Anaesthesiology منتشر شد. این یافته‌ها اطمینان خاطر می‌دهند که دستورالعمل‌های استاندارد ناشتا بودن قبل از عمل هم برای بیماران دیابتی و هم برای بیماران غیردیابتی مؤثرهستند.

دستورالعمل‌هایی برای ناشتا بودن قبل از عمل برای به حداقل رساندن خطر آسپیراسیون ریوی بعد از عمل وجود دارد. این مطالعه ی آینده‌نگر محتوای معده ی افراد مبتلا به دیابت و بدون دیابت را با رعایت دستورالعمل‌های استاندارد ناشتا بودن، بررسی کرد: توقف مصرف مواد جامد 8 ساعت قبل از عمل و مایعات شفاف 2 ساعت قبل از عمل. شرکت کنندگان تحت ارزیابی سونوگرافی معده برای ارزیابی حجم معده قرار گرفتند. محققان در این مطالعه 84 فرد مبتلا به دیابت (85 درصد مبتلا به نوع 2) و 96 فرد بدون دیابت را که همگی تحت عمل جراحی انتخابی قرار می‌گرفتند، مورد بررسی قرار دادند. محققان بر اساس دستورالعمل های انجمن متخصصان بیهوشی آمریکا (ASA) تفاوت معنی‌داری را در حجم معده یا نسبت «معده ی پُر یا full stomach» مشاهده نکردند.

یافته های کلیدی این مطالعه به شرح زیر بود:

 میانگین حجم معده در افراد دیابتی 0.81 میلی لیتر بر کیلوگرم و در افراد بدون دیابت 0.87 میلی لیتر بر کیلوگرم بود.

 وضعیت "معده ی پر"، طبق دستورالعمل های ASA، در 15.5٪ از افراد مبتلا به دیابت و 11.5٪ بدون دیابت مشاهده شد، که نشان دهنده ی خطر مشابه برای هر دو گروه است.

 تفاوت معنی داری در حجم معده بین افراد مبتلا به دیابت و افراد بدون پیروی از دستورالعمل های ناشتا قبل از عمل وجود نداشت.

 این مطالعه اثربخشی دستورالعمل های استاندارد ناشتا بودن را در به حداقل رساندن خطرات بعد از عمل در بیماران دیابتی و غیر دیابتی به طور یکسان تقویت کرد.

این مطالعه نشان می‌دهد که دستورالعمل‌های ناشتا بودن قبل از عمل در دستیابی به معده خالی برای بیماران مبتلا به دیابت و افراد بدون آن مؤثر است. با این حال، برخی محدودیت‌های مطالعه، از جمله حذف شرکت‌کنندگان با BMI > 40 وجود داشت که تعمیم یافته‌ها را محدود می‌کند.

این مطالعه شرکت‌کنندگانی را که از آگونیست‌های گیرنده پپتید-1 شبه گلوکاگون (GLP-1) استفاده می‌کردند، که به یک درمان رایج برای دیابت نوع 2 و چاقی تبدیل شده‌اند، شامل نمی‌شد. این داروها تخلیه معده را به تاخیر می اندازند و می توانند خطر آسپیراسیون بعد از عمل را ایجاد کنند. دستورالعمل‌های جدیدASA توصیه می‌کنند که مصرف آگونیست‌های GLP-1 با دوز روزانه را در روز جراحی و فرمول‌های هفتگی را یک هفته قبل از عمل جراحی، متوقف کنید.

این مطالعه نشان می‌دهد که دستورالعمل‌های استاندارد ناشتا بودن قبل از عمل برای افراد مبتلا به دیابت مؤثر است، زیرا آنها حجم معده بیشتری را در مقایسه با افراد غیر دیابتی تجربه نمی‌کنند. این امر از روش استفاده از پروتکل های ناشتا بودن یکسان برای بیماران دیابتی پشتیبانی می کند، مشروط بر اینکه آنها علائم گاستروپارزی را نشان ندهند. این یافته ها راه را برای تحقیقات بیشتر در مورد تأثیر داروهایی مانند آگونیست های گیرنده GLP-1 بر خطرات بعد از عمل و تعامل آنها با دستورالعمل های ناشتا بودن، هموار می کند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/no-separate-preoperative-fasting-guidelines-required-for-diabetics-to-prevent-perioperative-pulmonary-aspiration-study-128310