23 ژانویه 2024- تیم بزرگی از محققان پزشکی وابسته به نهادهای متعدد در ایالات متحده و چین دریافتند که خطر ابتلا به دیابت نوع 2 برای افرادی که حامل یک نوع ژن خاص هستند با نوشیدن منظم شیر کاهش می یابد.

آنها در این پروژه که در مجله Nature Metabolism گزارش شده است، یک مطالعه ی ارتباط گسترده ژنومی (GWAS) را برای بررسی ارتباط بین مصرف شیر و کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 انجام دادند.

تحقیقات قبلی در مورد ارتباط بین نوشیدن شیر گاو و کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 نتایج متفاوتی را به همراه داشت که برخی از تلاش‌ها ارتباطی را نشان می‌دادند و برخی دیگر هیچ ارتباطی را تایید نمی کردند. در این تلاش جدید، تیم تحقیقاتی مشکوک شدند که چنین یافته‌های متفاوتی ممکن است با مشخصات ژنتیکی افراد مورد آزمایش مرتبط باشد.

برای بررسی این فرضیه، آنها یکGWAS شامل نمونه‌های بافت های جمع‌آوری شده از تقریباً 12000 بزرگسال اسپانیایی تبار شرکت‌کننده در مطالعه سلامت جامعه اسپانیایی/مطالعه ی لاتین تبار‌ها انجام دادند. تلاش آنها شامل تلاش برای شناساییSNP های مرتبط با مصرف شیر بود.

به عنوان بخشی از کار خود، آنها از تخمین های دریافت رژیم غذایی که توسط موسسه ملی سرطان تهیه شده بود، استفاده کردند. آنها ارتباطی را بین افرادی با یک واریانت ژنتیکی کشف کردند که آنزیم لاکتاز را رمزگذاری می کند، که بدن از آن برای تجزیه قندهای موجود در شیر استفاده می کند.

اکثر مردم در دوران کودکی لاکتاز تولید می کنند، اما در بسیاری از افراد در بزرگسالی تولید لاکتاز متوقف می شود که منجر به عدم تحمل لاکتوز می شود که به نام لاکتاز غیرپایدار (LNP) نیز شناخته می شود. تفاوت در ژنی به نام LCT ردیابی شده است. در این مطالعه ی جدید، محققان دریافتند که افراد مبتلا به عدم تحمل لاکتوزکه همچنین به طور منظم شیر مصرف می‌کنند، 30 درصد کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را دارند، اما در افرادی که به طور منظم شیر مصرف می‌کنند ولی فاقد این واریانت ژنی هستند، کاهشی در این خطر مشاهده نشد.

برای تقویت یافته‌های خود، محققان تلاش خود را با داده‌های بیوبانک بریتانیا تکرار کرده و نتایج مشابهی را یافتند.

محققان گفتند: یافته‌های ما نتایج متنوعی را که در آزمایشات قبلی در مورد ارتباط بین نوشیدن شیر و خطر ابتلا به دیابت نوع 2 یافت شده است، توضیح می دهد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2024-01-people-gene-variant-diabetes.html