29 اوت 2023- مطالعه ی اخیراً منتشر شده در مجله ی Nutrients نشان داد که مشاوره رژیم غذایی مبتنی بر افزودن سبزیجات برگ دار و توت کامل، مسیرهای متابولیک درگیر در پاتوژنز و پیش آگهی دیابت بارداری (GDM) را بهبود می بخشد.

دکتر Kataryna Jaworsky، و همکارانش از دانشکده پزشکی کرک کرکوریان در دانشگاه نوادا، در ایالات متحده در مقاله خود نوشتند: این غذاهای کاربردی باید برای مدیریت بارداری های تحت تاثیرGDM ، توصیه شوند.

دیابت بارداری، به عنوان تحمل غیرطبیعی گلوکز که در سه ماهه دوم و سوم بارداری ظاهر می شود، تعریف می گردد. این یک معضل در حال رشد در ایالات متحده و در سراسر جهان است. GDM، اگر به خوبی کنترل نشود، می تواند منجر به عواقب متعددی هم برای مادر و هم برای جنین شود. بنابراین، کشف راه های مختلف برای مدیریت GDM مهم است. علاوه بر این، مطالعات در مورد تاثیر تغییرات سبک زندگی، از جمله فعالیت بدنی و رژیم غذایی، بر مدیریت GDM محدود هستند.

برای پر کردن این شکاف دانش، دکتر جاورسکی و تیمش تاثیر مشاوره در مورد تغییرات سبک زندگی را بر خطرات متابولیکی قلبی در زنان مبتلا به دیابت بارداری بررسی کردند.

برای این منظور، آنها یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده 12 هفته ای را بر اساس مشاوره رفتاری انجام دادند که شامل 38 زن مبتلا به GDM بود. این افراد به طور تصادفی در دو گروه آموزش تغذیه ای (گروه شاهد 18 نفر) و مداخله ی تغذیه ای(گروه ازمایش 20 نفر) قرار گرفتند.

به گروه آموزش تغذیه ای، مشاوره غذایی در مورد انتخاب های غذایی سالم بر اساس دستورالعمل وزارت کشاورزی ایالات متحده داده شد، از سوی دیگر به گروه مداخله تغذیه ای دستور داده شد که روزانه یک فنجان سبزیجات برگ دار و در مجموع یک فنجان توت کامل مصرف کنند، همچنین تمرینات ورزشی بعد از غذا (پیاده روی) را انجام دهند.

محققان اندازه گیری های تن‌سنجی، نمونه‌های خون و فعالیت بدنی و داده‌های رژیم غذایی را که در گزارش‌های مربوط به غذا و فعالیت روزانه ثبت شده بود، در ابتدا و انتهای مطالعه جمع‌آوری کردند و بین دو گروه مقایسه کردند.

آنها دریافتند که مشاوره رژیم غذایی در مورد افزودن سبزیجات برگ دار و انواع توت های کامل منجر به افزایش مصرف آنتی اکسیدان، افزایش مصرف فیبر و ظرفیت کل آنتی اکسیدانی سرم می شود. همچنین باعث بهبود قند خون تصادفی، کلسترول HDL و کاهش IL-6 سرم در مقایسه با گروه کنترل می گردد.

در زنانی که مبتلا به GDM تشخیص داده شدند، این کارآزمایی تصادفی‌ و کنترل دار نشان داد که مشاوره غذایی با تأکید بر افزودن روزانه انواع توت‌ها و سبزیجات برگ‌دار در دوران بارداری به طور مستقیم پارامترهای متابولیک مادر را تعدیل می‌کند.

محققان نوشتند: کاهش قابل توجه IL-6 سرم، کاهش قند خون تصادفی و افزایش قابل توجه ظرفیت آنتی اکسیدانی و کلسترول HDL، نشان می دهد که مصرف روزانه ی سبزیجات برگ دار و توت کامل به طور مستقیم مسیرهای متابولیکی را که در دیابت بارداری دخیل هستند، تعدیل می کند.

بنابراین، با توجه به اهمیت این یافته ها و سهولت نسبی گنجاندن این تغییرات رژیم غذایی، مصرف توت کامل و سبزیجات برگدار باید در مدیریت بالینی بیماران مبتلا به دیابت بارداری تازه تشخیص داده شده گنجانده شود. مطالعات بزرگتر برای بررسی اثرات این تغییرات تغذیه ای بر خطرات سلامتی مادران و نوزادانشان در آینده ضروری است.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diet-nutrition/news/addition-of-whole-berries-and-leafy-vegetables-to-diet-beneficial-for-women-with-gestational-diabetes-116495