17 مه 2023- یک مطالعه ی جدید منتشر شده در مجله ی تغذیه بالینی نشان داد که بین اعتیاد به غذا و دیابت نوع 2 هم در جمعیت عمومی و هم در بین افراد مبتلا به اختلالات روانی، ارتباط مثبتی وجود دارد.

این تحقیق ماهیت اعتیاد آور غذاهای بسیار فرآوری شده را روشن کرد و نشان داد که اعتیاد به غذا ممکن است یک هدف امیدوارکننده برای پیشگیری از دیابت نوع 2 باشد.

در این مطالعه که توسط محققان دانمارکی انجام شد، 1699 بزرگسال از جمعیت عمومی و 1394 بزرگسال مبتلا به اختلالات روانی تأیید شده ی بالینی، مورد بررسی قرار گرفتند. شرکت ‌کنندگان یک نظرسنجی مقطعی را تکمیل کردند که شامل مقیاس اعتیاد به غذای Yale 2.0 بود و با استفاده از ثبت‌های دانمارکی برای تعیین وجود دیابت نوع 2 پیگیری شد.

این مطالعه نکات بالینی زیر را نشان داد:

1. اعتیاد به غذا هم در جمعیت عمومی و هم در بین افراد مبتلا به اختلالات روانی به شدت با دیابت نوع 2 مرتبط بود.

2. در جمعیت عمومی، نسبت شانس تعدیل شده (AOR) برای اعتیاد به غذا ودیابت نوع 2 برابر با 6.7 بود که نشان دهنده یک ارتباط مثبت معنادار است.

3. در میان افراد مبتلا به اختلالات روانی، نسبت شانس تعدیل شدهبرابر با 2.4 بود، که همچنین نشان دهنده یک ارتباط مثبت به شیوه ی دوز- پاسخ است.

این مطالعه اولین مورد از نوع خود است که ارتباط مثبت بین اعتیاد به غذا و دیابت نوع 2 را در یک نمونه جمعیت عمومی نشان می دهد. یافته ها نشان می دهد که اعتیاد به غذا ممکن است یک هدف امیدوارکننده برای پیشگیری از دیابت نوع 2، به ویژه در جمعیت هایی که در معرض خطر اختلالات روانی هستند، باشد.

دکتر کریستینا هورساگر، نویسنده اصلی این مطالعه، گفت: این نتایج پیامدهای مهمی برای سلامت عمومی دارد و بر نیاز به انجام مداخلات برای مقابله با اعتیاد به غذا تأکید می‌کند. در تحقیقات آتی باید بر توسعه راهبردهای پیشگیری و درمان موثر برای اعتیاد به غذا به منظور کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 و سایر مسائل مربوط به سلامت، تمرکز شود.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/food-addiction-linked-to-type-2-diabetes-among-normal-individuals-and-ones-with-mental-disorders-111524