9 مه 2024 - یک مطالعه ی اخیر از مزایای بالقوه ی اسیدهای چرب غیراشباع امگا 3 (PUFAs) برای افراد مبتلا به دیابت پرده برداری کرد. این مطالعه جنبه ای از مداخلات غذایی برای بیماران دیابتی و پیش آگهی طولانی مدت آنها را روشن کرد، که قبلاً مورد بررسی قرار نگرفته بود. نکات کلیدی این مطالعه در نسخه ی اخیر مجله غدد درون ریز و متابولیسم بالینی منتشر شد.

این تحقیق توسط تیمی به رهبری دکتر Jinhang Che انجام شد و به طور گسترده داده‌های نظرسنجی ملی سلامت و تغذیه (NHANES)که از سال 2003 تا 2018 را در بر می‌گرفت، تجزیه و تحلیل کرد. این گروه بزرگ شامل 16539 نفر بود که به پیش دیابت یا دیابت مبتلا بودند. این شرکت کنندگان بر اساس سطح اسیدهای چرب غیراشباع امگا 3 (PUFAs) به سه گروه طبقه بندی شدند. در طی یک دوره پیگیری متوسط 8.42 سال، این مطالعه یک همبستگی قابل توجه را نشان داد، که در آن افرادی که سطوح بالاتری ازاسیدهای چرب غیراشباع امگا 3 داشتند، به طور قابل توجهی در معرض خطر کمتری برای مرگ و میر به همه علل و مرگ و میر قلبی عروقی بودند. کاهش خطر مرگ و میر به ویژه در دومین و سومین سهک در مقایسه با گروه مرجع مشهود بود.

این مطالعه از تجزیه و تحلیل های آماری پیچیده برای تجزیه و تحلیل عمیق در مورد رابطه بینPUFA های امگا 3 و مرگ و میر استفاده کرد. منحنی‌های محدود مکعبی (RCS) یک ارتباط غیرخطی منفی را با پیشنهاد این که مزایای  PUFAهای امگا 3 وابسته به دوز هستند، آشکار کردند. تجزیه و تحلیل‌های زیرگروهی بینش‌های جالبی را با نمایه توده بدنی (BMI) نشان داد که به‌عنوان یک عامل حیاتی ظاهر شد که بر این تعامل تأثیر می‌گذارد.

نتایج این مطالعه انواع خاصی از  PUFAهای امگا 3 را شناسایی کرد که به نظر می‌رسد فواید مرتبط با مرگ و میر را هدایت می‌کنند. آلفا-لینولنیک اسید (ALA) و دوکوزاپنتانوئیک اسید (DPA) به عنوان عوامل اصلی که بر اهمیت انتخاب های غذایی در به دست آوردن مزایای کامل مکمل امگا 3 تاکید می کنند، مشخص شدند.

این مطالعه ی جامع بر اهمیت این یافته‌ها تأکید کرد که به طور مؤثری پتانسیل مداخلات غذایی هدفمند را برای کاهش خطرات مرگ ‌و میر بالا در افراد مبتلا به دیابت برجسته می‌کند. بیمارانی که در معرض خطر مرگ هستند ممکن است بتوانند با گنجاندن غذاهای غنی از امگا 3 در رژیم غذایی خود از نتایج دراز مدت سلامت خود محافظت کنند.

به طور کلی، یافته‌های اصلی این مطالعه امیدی را برای میلیون‌ها فرد مبتلا به دیابت در سراسر جهان، با ابتکارات آتی بوجود آورده است، این ابتکارات به طور بالقوه می‌توانند عادات غذایی را که در مهار موج عوارض و مرگ‌ومیر مرتبط با این بیماری فراگیر مؤثر هستند، بهینه سازی کنند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/omega-3-fatty-acids-may-reduce-cv-and-all-cause-mortality-in-diabetes-patients-reports-study-128220