9 فوریه 2024- مقاله‌ای که اخیراً در مجله پزشکی نیوانگلند منتشر شد، وضعیت یک بیمار مبتلا به دیابت را توصیف کرده است که تحت درمان با امپاگلیفلوزین- یک مهارکنندهSGLT2 - بوده و آزمایش‌های غربالگری اتانول او از یک نمونه ادراری در دمای اتاق مثبت کاذب را نشان داده است. محققان گفتند: این به دلیل تخمیر باکتریایی گلوکز موجود در ادرار در دمای اتاق بود که اتانول تولید می کند.

علیرغم عدم مصرف الکل برای بیش از 10 ماه، آزمایش اتانول این مرد که در اوایل دهه 60 زندگی بود در 4 نمونه ادراری که به یک مطب آزمایشی ارائه کرده بود، مثبت بود. هیچ یک از نمونه های ادرار حاوی هیچ اثری از مواد غیرمجاز یا غیر تجویزی نبودند.

اما پس از اینکه او به دلیل ترس از زندانی شدن به دلیل آزمایش‌های مثبت، با پزشک خود تماس گرفت، آزمایشگاه هیچ اتانول قابل‌تشخیصی را در نمونه ی ادرار تازه ی او نشان نداد. در آزمایش مکرر ادرار، آنها اتانولی پیدا نکردند، اما آزمایشگاه مراقبت های اولیه وجود گلیکوزوری را تایید کرد- یک یافته ی مورد انتظار چرا که از 5 ماه قبل به دلیل دیابت، برای این بیمار 20 میلی گرم امپاگلیفلوزین(Jardiance)  تجویز شده بود.

پزشک بیمار با آزمایشگاه اداره ی مشروط شهر تماس گرفت تا در مورد نحوه ی نگهداری نمونه ادرار از آنها سوال کند. به او گفته شد که نمونه‌های ادرار یک بار در روز برای آزمایش به آزمایشگاه خارجی فرستاده می‌شوند، اما نمونه‌ها قبل از انتقال در یخچال نگهداری نمی‌شوند.

برای آزمایش این نظریه، اداره مراقبت های اولیه نمونه ادرار جدید بیمار را از یخچال خارج کرد. یک روز بعد ادرار پس از 24 ساعت ماندن در دمای اتاق مجدداً از نظر اتانول مورد آزمایش قرار گرفت که نتیجه برای اتانول، مثبت شد.

دکتر Aaron L. Schwartz، از مرکز پزشکی امور کهنه سربازان در فیلادلفیا توضیح داد که چگونه داروهای مهارکننده SGLT2 حتی زمانی که سطح گلوکز خون در محدوده طبیعی است، سبب گلیکوزوری می شوند و همچنین حضور میکروب‌ها را در دستگاه ادراری افزایش می‌دهند- دو ماده مورد نیاز برای تخمیر میکروبی.

به دنبال مثبت شدن آزمایشات اتانول در مرکز آزمایشی شهر، نمونه ادرار جمع آوری شده توسط مرکز مراقبت های اولیه 3 روز بعد سطح گلوکز 1000 میلی گرم در دسی لیتر را نشان داد. نتایج آزمایش برای اتیل گلوکورونید ادرار، اتانول ادرار، نیتریت ها، لکوسیت استراز، خون، کتون ها و بیلی روبین منفی بود. کشت ادرار کمتر از 50000 CFU/mL ارگانیسم های گرم مثبت مخلوط را نشان داد.

به گفته ی دکتر شوارتز، از آنجایی که داروهای مهارکننده‌های SGLT2 اغلب برای طیف وسیعی از نشانه‌های دیابت، کلیوی و قلبی عروقی تجویز می‌شود، این می‌تواند بر نتایج آزمایش اتانول بسیاری از بیماران تأثیر بگذارد. مهارکننده هایSGLT2 عبارتند از کاناگلیفلوزین(Invokana)، داپاگلیفلوزین(Farxiga)وertugliflozin (Steglatro).

با توجه به پتانسیل نتایج مثبت کاذب، او توصیه کرد که پزشکان قبل از آزمایش سم شناسی ادرار مطمئن شوند که بیماران تحت درمان با مهارکننده های SGLT2 نیستند. یک پزشک باید تا حدودی نسبت به تست های مثبت در این شرایط شک داشته باشد.

بر اساس این مطالعه ی موردی نویسندگان نتیجه گیری کردند که مهارکننده های SGLT2 مانند امپاگلیفلوزین در مدیریت دیابت موثر هستند اما می توانند منجر به نتایج آزمایش غیرمنتظره شوند. همانطور که علم به تکامل خود ادامه می دهد، درک این تعاملات پیچیده نیز افزایش می یابد. بیماران و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی می توانند با هوشیاری و آگاهی از این موارد، از این چالش ها عبور کرده و به مدیریت بهینه دیابت ادامه دهند.

منبع:

https://medicaldialogues.in/diabetes-endocrinology/news/diabetes-patients-taking-sglt2-inhibitors-may-exhibit-false-positive-urine-ethanol-tests-nejm-124142