یک مولکول جدید برای مبارزه با دیابت نوع 2 و بیماری کبد چرب غیر الکلی

10آوریل 2019- یک مولکول جدید بنام  EPB-53 می تواند به مبارزه با دیابت نوع 2 و بیماری کبد چرب غیر الکلی کمک کند. بر اساس یک مطالعه جدید به رهبری دکتر Manuel Vázquez-Carrera، از دانشگاه بارسلونا(IBUB) ، مولکولEPB-53 ، سطح هورمون FGF21 را که نقش تعیین کننده ای در کنترل دیابت و چاقی دارد، افزایش می دهد.نتایج این تحقیق در British Journal of Pharmacology منتشر گردید.

دیابت: تحقیق در مورد داروهای خوراکی

هورمون FGF21 یا فاکتور رشد فیبروبلاست 21، یک هورمون درون ریز است که نقش تعیین کننده ای در متابولیسم انرژی به عنوان یک عامل ضد دیابت و ضد چاقی دارد. این هورمون که عمدتا در کبد تولید می شود، به عنوان یک هدف بالقوه درمانی برای بیماری دیابت نوع 2 و کبد چرب غیر الکلی است که معمولا به علت چاقی و مقاومت به انسولین رخ می دهند. با این حال، ترکیبات آنالوگ FGF21 که فعالیت های دارویی را در مدل های حیوانی نشان داده اند، باید بصورت زیر جلدی تزریق شوند و می توانند عوارض جانبی نامطلوبی را (مانند از دست دادن استخوان، افزایش ضربان قلب و فشار شریانی و غیره) ایجاد کنند.

دکتر Vazquez-Carrera گفت: با توجه به مطالعات پیش بالینی جدید، سطح FGF21 در کبد و پلاسما می تواند از طریق تجویز خوراکی مولکول EPB-53 افزایش یابد. این اثر ممکن است زیرا ما می دانیم که EPB-53 مولکولی است کهHRI[1] را فعال می کند، و HRI یک کیناز است که می تواند یک عامل رونویسی درگیر در افزایش FGF21 را افزایش دهد و بدین ترتیب باعث کاهش عدم تحمل گلوکز و استئاتوز کبدی در موشهایی که با رژیم غذایی غنی از چربی تغذیه شدند، می گردد.

مشکل رو به رشد در سلامت جهانی

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که استفاده از ترکیبات القا کننده ی FGF21 می تواند به استراتژی های جدید درمانی برای درمان دیابت نوع 2 و بیماری کبد چرب غیر الکلی منجر شود، همانند آنچه که ترکیبات آنالوگ (با تزریق زیر پوستی) انجام می دهند.

دکتر Vázquez-Carrera گفت: علاوه بر این، ما امیدواریم در مطالعات آینده، اثرات نامطلوبی که برای بعضی از آنالوگهای FGF21 توصیف شده است، با درمان خوراکی ترکیبات القا کننده یFGF21 ایجاد نشود، بنابراین ما در حال تحقیق بر روی فعال کننده های جدید HRI با ویژگی های دارویی بهتر برای درمان دیابت نوع 2 و استئاتوهپاتیت غیر الکلی، هستیم.

شیوع دیابت نوع 2 در طی سالهای گذشته افزایش یافته است و داروهای موجود نمیتوانند پیشرفت بیماری را در تمام بیماران کنترل کنند. همچنین بیماری کبد چرب غیر الکلی بر روی یک نفر از هر چهار نفر تاثیر می گذارد و برای بدترین موارد آن یعنی استئاتوهپاتیت غیر الکلی، هیچ داروی خاصی تایید نشده است. بنابراین، کشف داروهای خوراکی جدید، یکی از چالش های بیومدیسین برای بهبود مراقبتهای بهداشتی برای میلیون ها نفر در سراسر جهان است که تحت تاثیر این بیماری های متابولیکی قرار گرفته اند.

منبع:

British Journal of Pharmacology, 2019; DOI: 10.1111/bph.14678

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190410095944.htm

 [1] heme-regulated eIF2a kinase(HRI)