یک مطالعه ی ملی برای کشف علل اشکال نادر و غیر معمول دیابت

30 سپتامبر 2020 - محققان در یک مطالعه ی بزرگ در سراسر آمریکا با بودجه ی موسسه ملی بهداشت ، به دنبال کشف علت چندین شکل غیر معمول از دیابت هستند. سالهاست که پزشکان و محققان با مواردی از دیابت مواجه می شوند که با انواع شناخته شده، متفاوت هستند. از طریق تلاش های تحقیقاتی در 20 موسسه ی تحقیقاتی در ایالات متحده، این تحقیق با هدف کشف علل و اشکال جدید دیابت، درک تفاوت های آنها و شناسایی علل آنها راه اندازی شده است.

شبکه ی انواع نادر و غیر معمول دیابت یاRADIANT[1] ، قصد دارد حدود 2000 نفر را برای انواع ناشناخته یا غیرمعمول دیابت که مشخصات بیماری آنها متناسب با ویژگی های بارز دیابت نوع 1 و 2 نمی باشد، غربالگری کند.

ممکن است برای یک فرد مبتلا به نوع غیر معمول دیابت، بطور اشتباه دیابت نوع 1 یا نوع 2 تشخیص داده شود و تحت درمان اشتباه قرار گیرد، اما سابقه یا علائم وی با تشخیص پزشک مطابقت نداشته باشد. به عنوان مثال، ممکن است برای یک فرد، دیابت نوع 2 تشخیص داده شود و با داروهای دیابت نوع 2 درمان شود اما او هیچ یک از عوامل خطر معمول مانند اضافه وزن، سابقه خانوادگی دیابت یا تشخیص در بزرگسالی را نداشته باشند. یا یک فرد مبتلا به نوع غیرمعمول دیابت ممکن است به درمان های استاندارد دیابت بطور متفاوتی نسبت به آنچه انتظار می رود، پاسخ دهد.

دکتر Christine Lee، از دانشمندان این پروژه از موسسه ی ملی دیابت، بیماری های گوارشی و کلیوی(NIDDK)، گفت: برای افرادی که به نوع غیرمعمول یا نادری از دیابت مبتلا هستند، تفاوت پاسخ به داروها و کنترل دشوار بیماری، می تواند بسیار ناامیدکننده باشد. از طریقRADIANT ، ما می خواهیم با یافتن و مطالعه ی انواع جدید دیابت، به بیماران و جامعه بهداشت و درمان کمک کرده و روشن کنیم که چگونه و چرا انواع دیابت می توانند بسیار متفاوت باشند.

محققان RADIANT یک منبع جامع از داده های ژنتیکی، بالینی و توصیفی را در مورد انواع مختلف دیابت قبلاً ناشناخته، برای جوامع علمی و بهداشتی تدوین خواهند کرد.

محققان این مطالعه با استفاده از پرسشنامه، معاینات بدنی، تعیین توالی ژنتیکی، بررسی نمونه ی خون و سایر آزمایشات، اطلاعات دقیق بهداشتی را جمع آوری خواهند کرد. برای افرادی که به انواع ناشناخته ی دیابت مبتلا هستند، ممکن است آزمایشات اضافی انجام شود. برخی از اعضای خانواده های شرکت کنندگان نیز ممکن است برای شرکت در مطالعه دعوت شوند.این اطلاعات می تواند به ایجاد معیارهای جدید تشخیصی برای دیابت، یافتن مارکرهای جدید برای غربالگری یا شناسایی اهداف دارویی برای درمان های جدید کمک کند و در نهایت می تواند تجویز داروی دقیق را بر اساس نوع دیابت امکان پذیر نماید.

دکتر گریفین پی. راجرز، مدیرNIDDK ، گفت: مطالعه ی RADIANT، اطلاعات بیشتری در مورد دیابت به عنوان یک بیماری با انواع مختلفی که راه های تشخیص و مدیریت برخی از آنها هنوز اشکال دارد، ارائه خواهد داد. این مطالعه باید اطلاعاتی حیاتی از طیف دیابت و انواع آن و بهبود زندگی افراد مبتلا به اشکال نادر دیابت و همه کسانی که از آنها مراقبت می کنند را ارائه دهد.

ثبت نام از افراد مبتلا به دیابت غیر معمول یا انواعی از دیابت که به نظر می رسد متفاوت از انواع شناخته شده ی دیابت هستند، از تاریخ 30 سپتامبر 2020 برای این مطالعه آغاز گردید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این مطالعه و نحوه ی عضویت به http://www.atypicaldiabetesnetwork.org مراجعه کنید.

منبع:

https://www.news-medical.net/news/20200930/NIH-funded-nationwide-study-seeks-to-discover-the-cause-of-rare-forms-of-diabetes.aspx

 [1]The Rare and Atypical Diabetes Network