یک اسکن جدید می تواند به پیوند سلول های جزایر کمک کند

6اوت 2018 - دانشمندان دانشگاه  Yale، یک آزمایش جدید را برای کمک به تعیین مناسب ترین افراد مبتلا به دیابت نوع 1 برای دریافت پیوند سلول های جزایر، ابداع کرده اند.
این آزمایش شامل یک اسکن مغزی برای ارزیابی توده ی سلولی بتا در هر فرد است که درصد سلولهای بتای کارآمد در تولید انسولین و سلولهای بتایی که انسولین تولید نمی کنند را تعیین می کند.این اطلاعات بسیار مفید هستند، زیرا مشخص می کند چه افرادی هنوز تعدادی سلول بتای تکثیر پذیر(viable) و یا سلولهای خفته ی انسولین ساز(dormant beta cells ) در پانکراسشان وجود دارد، این اطلاعات می تواند به شناسایی این افراد که برای دریافت پیوند سلول های جزایر مناسب هستند، کمک کند.
پیوند سلولهای جزایر شامل استخراج سلول های جزایر از پانکراس یک اهدا کننده و وارد کردن آنها به کبد فرد مبتلا به دیابت نوع 1 است.این کار می تواند به افراد مبتلا به دیابت نوع 1 کمک کند تا وابستگی خود را به انسولین کاهش دهند و حتی برای ماه ها یا سال ها بدون نیاز به انسولین خارجی زندگی کنند.
محققان دانشگاه Yale از روش تصویربرداری توموگرافی انتشار پوزیترون (PET) [1]استفاده نمودند.در تست آزمایشگاهی، محققان رادیولیگاندهایی را در مغز اسکن کردند( برای بررسی میزان فعالیت بافت عصبی).  آنها از رادیولیگاندها استفاده نمودند تا بتوانند به ارزیابی سلولهای بتای موجود در پانکراس یک فرد بپردازند.آنها رادیوليگاند ها را غربالگری کردند زیرا آنها دارای گیرنده های سلولی و حاملین مشترکی برای سلول های بتا هستند.
سپس 12 فرد سالم که به دیابت نوع 1 مبتلا نبودند و دو فرد مبتلا به دیابت نوع 1 را با روش PET و اسکن توموگرافی کامپیوتری(CT) اسکن کردند.یکی از رادیولیگاند ها به طور خاص نشان دهنده ی مارکرهای بالقوه ی توده ی سلولی بتا بود.
دکتر Jason Bini، از مرکز PET در دانشگاه کانکتیکات گفت: این کار برای بیماران مهم است، زیرا میزان جذب یک رادیوتریسر(radiotracer) که از روی اسکن PET اندازه گیری می شود، می تواند تعیین کننده ی گزینه های درمانی باشد. برای مثال، اگر سلولهای بتای کارآمد در یک فرد کم باشد اما سیگنالهای زیادی در اسکنPET، مشاهده شود، نشان دهنده ی وجود سلول های بتای خفته است که می تواند به درمانی که سلول های موجود را هدف قرار می دهد، پاسخ دهد.
این یافته ها می تواند توسعه و گسترش استفاده از روش های تصویربرداری جدید را در تصویربرداری مولکولی و پزشکی هسته ای بمنظور ارزیابی فارماکولوژی گیرنده/ آنزیم در دیابت و سایر اختلالات غدد درون ریز، تسهیل کند.
پیش از اینکه روش تصویربرداری PET وارد فاز آزمایشات بالینی برای ارزیابی توده ی سلولی بتا شود، به تحقیقات بیشتر نیاز است. محققان می گویند این یک روش امیدوار کننده برای تفکیک توده های سلولی بتا و همچنین تعیین گزینه های درمانی برای افراد مبتلا به دیابت نوع 1 است.
یافته های این تحقیق در آخرین شماره ی The Journal of Nuclear Medicine منتشر شد.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/aug/new-scan-could-help-establish-who-would-benefit-most-from-islet-cell-transplantation-99017756.html

 [1]positron emission tomography (PET) imaging