کشف علت تغییرات حسی در حالت گرسنگی و اختلالات حسی در سندرم متابولیک

26 نوامبر 2018 - محققان کره ای مکانیسم ارتباط بین فعال شدن عصب حسی حیوانات و تغییرات رفتاری ناشی از ترشح انسولین را در حالت تغذیه کشف کردند. این نتیجه، سرنخی را برای شناسایی علل تغییرات غیرعادی ارگان های حسی به علت سندرم متابولیک مرتبط با انسولین مانند دیابت ارائه می دهد.

یک گروه تحقیقاتی به رهبری پروفسور Kyuhyung Kim از بخش مغز و علوم شناختی، مکانیسم تغییرات رفتاری حیوان را زمانی که احساس گرسنگی می کند و یا تغذیه می شود، کشف کردند.

فرکانس رفتارهای خاص نظیر جستجوی غذا در حیوانات در وضعیت گرسنگی، افزایش می یابد و این موضوع به بقای حیوان کمک می کند. اگر چه احساس گرسنگی یا تغذیه یک عامل مهم در تغییر رفتار محسوب می شود، اما این که کدام انتقال دهنده ی عصبی(نوروترانسمیتور) رابط بین اندام های حسی است هنوز کاملا مشخص نشده است.

تیم پروفسور Kim از کرم الگانس[1] که دارای سیستم عصبی نسبتا ساده با ساختار مدار عصبی شناخته شده است، برای بررسی این موضوع استفاده کردند. با استفاده از رفتار اجتناب آمیز این کرم هنگام تشخیص یک فرومون (pheromone[2]) خاص، محققان موفق به کشف مکانیسم تغییرات رفتاری خاص در شرایط تغذیه و گرسنگی شدند.

محققان ابتدا کشف کردند که رفتار اجتنابی فرومون در کرم الگانس در وضعیت گرسنگی افزایش می یابد. در همان زمان، محققان متوجه شدند که گیرنده های انسولین، مقدار تحویل انتقال دهنده های عصبی را از نورون های حسی تشخیص دهنده فرومون به نورون های ارتباطی پایین تر تنظیم می کنند که باعث افزایش رفتارهای اجتنابی می شود.

علاوه بر این، محققان یک پپتید شبه انسولینی را که از روده ی کرم الگانس ترشح می شود، شناسایی کردند که عملکرد گیرنده ی انسولین در عصب حس کننده ی فرومون را کنترل می کند. محققان همچنین تأیید کردند که میزان ترشح پپتید شبه انسولینی، بسته به شرایط گرسنگی تنظیم می شود و بر تغییرات رفتاری حیوانات تأثیر می گذارد.

نتایج به دست آمده از این تحقیق می تواند علل و نحوه ی درمان اختلالات ارگان حسی  را که در مراحل اولیه سندرم متابولیک مانند دیابت بوجود می آید، روشن کند.

پروفسور Kim گفت: وضعیت تغذیه ای بر اندام های حسی حیوانات تأثیر می گذارد و موجب ایجاد تغییرات رفتاری می شود، که هنوز مکانیسم دقیق آن مشخص نشده است. این تحقیق نشان داد که چگونه تعامل بین حالت تغذیه ای حیوانات و نورون های حسی سبب افزایش بقای حیوانات می شود. نتایج این تحقیق در مجله ی EMBO منتشر گردید.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2018-11-reveals-sensory-starved-state.html

 [1]Caenorhabditis elegans

[2]فرومون‌ها مواد شیمیایی هستند كه پیامی را منتقل می‌كنند كه هم فرستنده و هم گیرنده از نظر تكاملی از آن سود می‌جویند.