کاناکینوماب خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی در جمعیت هایی که در رسیدن به اهداف بالینی خود ناموفق هستند را کاهش می دهد

12 مارس 2018- دو تحلیل جدید از داده های بیش از 10،000 فرد نجات یافته از حمله قلبی، در سراسر جهان، در جلسه ی اخیر کالج آمریکایی قلب و عروق 2018  توسط محققان دانشگاه بریگهام و بیمارستان زنان این دانشگاه ارائه شد. دکتر Paul Ridker، مدیر مرکز پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی درBWH  و دکتر Brendan Everett، مدیر خدمات سرپایی قلب و عروق  BWH، تاثیر درمان ضد التهابی با کاناکینوماب را بر کاهش نرخ حوادث عمده ی قلبی عروقی و یک یا چند بیماری همزمان دیگر(co-morbidities) را در میان بیماران در معرض خطر بالای آترواسکلروز که به بیماری مزمن کلیوی(CKD) یا به پیش دیابت یا دیابت نوع 2 مبتلا بودند، بررسی کردند.

آنها دریافتند که کاناکینوماب به میزان قابل توجهی میزان رویدادهای قلبی و عروقی را در هر دو جمعیت کاهش می دهد، در حالیکه از لحاظ بالینی هیچ فایده یا ضرر معنی داری در ارتباط با رویدادهای نامطلوب کلیوی یا کنترل قند خون ندارد. یافته های مربوط به بیماران مبتلا به دیابت یا در معرض خطر این بیماری، به طور همزمان در ژورنال کالج قلب آمریكا منتشر شد و مقاله ای در مورد یافته های CKD  بزودی منتشرخواهد شد.
دکتر Everettگفت: شواهد رو به رشد همچنان نشان می دهد که التهاب علت زمینه ای بسیاری از بیماری ها و شرایط بهداشتی است، ما دریافتیم که کاناکینوماب خطر بروز حوادث قلبی و عروقی را در میان کسانی که در معرض ابتلا به دیابت یا مبتلا به دیابت هستند و از حمله قلبی جان سالم به در برده اند، به طور مؤثری کاهش می دهد. همچنین داده های ما نشان می دهد که مسیرهای التهابی بیماری های قلبی عروقی و دیابت ممکن است متفاوت باشند.
دکتر Everett  و همکارانش دریافتند که کاناکینومآب در کاهش میزان وقایع قلبی و عروقی در بیماران مبتلا به دیابت و بدون دیابت، که در مطالعه یCANTOS[1] شرکت کرده بودند، بطور یکسانی موثر است.این دارو در بیماران مبتلا به دیابت یا پیش دیابت در طی شش تا نه ماه اول تحقیق، مقدارHbA1C  که یکی از شاخص های تحمل گلوکز است، را کاهش داد، اما این اثر ثابت نماند.
در یک تحقیق جدید که توسط دکتر Ridker انجام شد، مشخص گردید که کاناکینومآب باعث کاهش نرخ حوادث عمده ی قلبی عروقی در میان بیماران در معرض خطر شدید آترواسکلروز که به بیماری متوسط ​​تا شدید مزمن کلیوی مبتلا هستند، می شود و بیشترین مزایای حاصل از درمان با این دارو، در میان افرادی که دارای قوی ترین پاسخ ضد التهابی بوده اند، مشاهده می شود.کاناکینوماب، یک مهار کننده ی  IL-1b، است که یک گروه جدید دارویی برای بیماری آترواسکلروز می باشد و با کاهشhsCRP  وIL-6  ، بدون تاثیر بر میزان چربی، به درمان این بیماری کمک می کند.
دکتر Ridker گفت: ادامه ی این تحقیقات، برای گسترش این اطلاعات بسیار مهم است ما می خواهیم اثربخشی کاناکینوماب را در بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی مرحله ی انتهایی که دیالیز می شوند، آزمایش کنیم.

منبع و سایت خبر:

New England Journal of Medicine, 2017; 377 (12): 1119 DOI: 10.1056/NEJMoa1707914

www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180312085054.htm

 

 [1]the Canakinumab Anti-inflammatory Thrombosis Outcomes Study