ژنی که بر تولید انسولین تاثیر می گذارد

11 ژوئن 2018- ژنی که پیش از این ارتباط آن با افزایش وزن در کودکان گزارش شده بود، می تواند بر تولید انسولین و میزان قند خون تاثیر گذارد.
دانشمندان کالج امپریال لندن، تحقیقات قبلی در مورد چندین ژن تاثیرگذار در بروز چاقی را بررسی کردند.یکی از این ژنها، نوروناتین(Nnat)بود که تاثیر آن بر فرآیند تولید انسولین در پانکراس،- هورمون مورد نیاز برای تنظیم میزان قند خون- در این تحقیق تایید شد.
محققان معتقدند این یافته ها می تواند به درک انواع نادری از دیابت که در آنها یک فرم انسولین جهش یافته تولید می شود که فاقد کارایی لازم است، کمک کند.
در این تحقیق، پژوهشگران ژن Nnat را در موشها خاموش کردند تا بتوانند وقایعی را که در هنگام تغذیه ی موشها با گلوکز اتفاق می افتد، بررسی کنند.
محققان کشف نمودند که از دست دادنNnat بر میزان غذایی که موشها می خورند، تاثیری نمی گذارد، اما این حیوانات دیگر قادر به تولید انسولین کافی برای تنظیم قند خون خود در سطح سالم نمی باشند.
پروفسور Dominic Withers، رئیس بخش بالینی دیابت و غدد درون ریز در کالج امپریالو نویسنده ارشد این مقاله، گفت: به نظر می رسد این ژن در پردازش کارآمد یک پپتید سیگنال برای انسولین دخالت داشته باشد، به همین دلیل است که سلول ها قادر به تولید و ترشح مقادیر کافی از این هورمون نیستند.
ما این حیوانات را در جزئیات بسیاری مورد مطالعه قرار داده و دریافتیم که اثرات غالب این ژن بر ترشح انسولین و مدیریت گلوکز است تا تنظیم تغذیه و وزن بدن.
دکتر Steve Millership ، نویسنده ی نخست این مقاله افزود: این یافته ها می توانند به درک افزایش وزن در کودکان کمک کنند. او افزود: این یافته ها همچنین اهمیت بالقوه ی "ژن های حک شده[1]"را برجسته می کنند، جایی که فعالیت یک ژن تنها از یک والد به ارث می رسد- در اینجا، ژن پدری Nnat که به شدت بیان شده است. این یافته ها ممکن است توضیح دهند که چگونه این ژن حک شدهبر متابولیسم تاثیر می گذارد، و ممکن است بینش های خاصی را در مورد نقش ژن به ارث رسیده از مادر یا پدر در بیماری های متابولیکی فرزندان ارائه دهد.
یافته های این تحقیق همچنین می تواند به درکبهتر Nnat و نحوه تولید انسولین در بدن کمک کند که درمان های آتی برای دیابت را بهبود می بخشد.نتایج این تحقیق در Journal of Clinical Investigation منتشر شده است.

منبع:

https://www.diabetes.co.uk/news/2018/jun/previously-discovered-gene-found-to-impact-insulin-production-94190100.html

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

[1]ژن های حك شده یا imprinted genes؛ژن هایی هستند كه بروز آنها وابسته به این است كه از كدام والد به ارث برسد. مكانیسم حك گذاری در واقع در گامتهای والدین شروع میشود یعنی غیر فعال شدن الل مادری یا پدری (از طریق متیلاسیون DNA  پروموتور ژن).