ورزشهای مقاومتی ممکن است به جلوگیری از دیابت نوع 2 کمک کنند

6  مارس 2019 - یک مطالعه ی جدید که در مجله ی Diabetes/Metabolism Research and Reviews منتشر شده است، بر مزایای ورزش، به ویژه تمرینات مقاومتی[1](RT)، برای جلوگیری از دیابت نوع 2 اشاره می کند.

در یک کارآزمایی بالینی کنترل شده ی تصادفی، 172 فرد مبتلا به پیش دیابت که بین 55 تا 75 سال سن داشتند، به 4 گروه: کنترل، گروه تمرینات هوازی(AT)، گروه تمرینات مقاومتی(RT) و گروه AT بعلاوه یRT ، تقسیم شدند. برنامه های ورزشی تحت نظارت برای 60 دقیقه در روز، سه روز غیر متوالی در هفته به مدت 24 ماه انجام شد.

داده های 137 شرکت کننده در طول مدت پیگیری جمع آوری و ثبت شد. میزان بروز دیابت نوع 2 به ترتیب به میزان 74 درصد، 65 درصد و 72 درصد در گروه AT بعلاوه یRT؛ RT  و AT در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافت. بعد از 24 ماه، موارد تجمعی بروز دیابت در گروه AT بعلاوه ی  RT،RT  وAT نسبت به گروه کنترل (به ترتیب21، 26 و 22 درصد در مقابل 69 درصد) به طور معنی داری پایین تر بود.

نویسندگان گفتند: نتایج مطالعه ی ما نشان می دهد که RT و ترکیبت مرینات مقاومتی با تمرینات هوازی  به همان اندازه ی تمرینات هوازی به تنهایی در جلوگیری از ابتلای افراد پیش دیابتی به دیابت نوع 2 موثر هستند. آنها افزودند: ما نشان دادیم که RT یکی از گزینه های موجود برای بیمارانی است که می خواهند از ابتلای خود به دیابت نوع 2 جلوگیری کنند و یا آن را به تاخیر اندازند. این یافته ها نمونه ای عالی از تاثیر تغییر سبک زندگی بر جلوگیری از ابتلا به دیابت نوع 2 یا به تاخیر انداختن آن هستند و پزشکان می توانند با استناد به آنها، بیماران را به تغییر سبک زندگی بمنظور به تاخیر انداختن شروع بیماری تشویق کنند.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-03-resistance-diabetes.html[1]resistance training