قند خون مادر در دوران بارداری با نتایج قند خون فرزند او در دوران کودکی ارتباط دارد

اول فوریه 2019- طبق مطالعه منتشر شده در مجله ی Diabetes Care، قرار گرفتن جنین در معرض سطوح بالاتر قند خون مادر در دوران بارداری با سطوح بالاتر قند خون و مقاومت به انسولین در دوران کودکی همراه است.

پرفسور Denise M. Scholtens، از دانشکده پزشکی فاینبرگ در دانشگاه Northwestern در نیویورک و همکارانش بر هایپرگلیسمی و عوارض بارداری در 4160 کودک 10 تا 14 ساله که مادرانش آزمون تحمل 75 گرم گلوکز خوراکی [OGTT] را در هفته ی 28ام بارداری انجام داده بودند، نظارت کردند.

محققان دریافتند که گلوکز پلاسمای ناشتای مادر (FPG) با گلوکز پلاسمای ناشتایکودک و هموگلوبین گلیکوزیله ی(A1C) او ارتباط مثبت دارد وگلوکز پلاسمای(PG) یک ساعته و دو ساعته ی مادر به طور مثبت با گلوکز پلاسمای ناشتا، نیم ساعته، یک ساعته و دو ساعته؛ وA1C کودک ارتباط دارد. ارتباط معکوسی بین FPG مادر، PG  یک ساعته و PG دو ساعته با حساسیت به انسولین وجود داشت، در حالی که تنهاPG یک ساعته و دو ساعته به صورت معکوس با شاخصDisposition[1]  ارتباط داشتند. تنها FPG مادری با ابتلای کودک به اختلال گلوکز ناشتا (IFG) همراه بود، در حالی که تنها PG یک ساعته و دو ساعته ی مادر با اختلال تحمل گلوکز در کودک (IGT) ارتباط داشت. تمام ارتباط ها مستقل از شاخص توده ی بدنی مادر و کودک بودند.

نویسندگان اظهار داشتند که اگرچه علل اساسی افزایش شیوع دیابت نوع 2 در کودکان پیچیده است، اما این یافته ها نشان می دهد که مقدار قند خون مادر در دوران بارداری نیز ممکن است به ابتلای کودک به دیابت نوع 2 کمک کند.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-02-maternal-glucose-pregnancy-tied-child.html

 [1]نشانه توانایی پانکراس برای ترشح انسولین به منظور جبران مقاومت بدن به انسولین است