فوتبال برای زنان 55 تا 70 ساله ی مبتلا به پیش دیابت یک هت تریک سلامتی محسوب می شود

19 اوت 2019 - آمادگی جسمانی یک عامل پیش بینی کننده ی قوی برای مرگ و میر است و اکنون تمرینات ورزشی بعنوان سنگ بنای اصلی در پیشگیری غیر دارویی و درمان بیماری های ناشی از سبک زندگی از جمله فشار خون بالا، دیابت نوع 2 و پوکی استخوان تلقی می شود.

یک مطالعه جدید توسط محققان دانشگاه Southern Denmark  نشان می دهد که فوتبال بطرز عجیبی نوع کارآمدی از تمرینات ورزشی برای زنان مبتلا به پیش دیابت است و پس از 16 هفته آموزش، تأثیرات چشمگیری بر سلامت قلب و عروق زنان 55 تا70 ساله ای می گذارد که تجربه قبلی در مورد فوتبال نداشتند.

تاثیر گسترده ی فوتبال بر بهبود آمادگی قلبی عروقی، متابولیکی و اسکلتی عضلانی

با توجه به محبوبیت فعالیت های ورزشی که بسیاری از انواع آن با تمرینات شدید در اشکال متغیر انجام می شوند، مطالعه ی اثرات تمرینات ورزشی بر بیماران بسیار مورد توجه است.

پروفسور Peter Krustrup، رئیس واحد تحقیقات ورزش وعلوم بهداشتی در دپارتمان علوم ورزشی و بیومکانیک بالینی در دانشگاه جنوب دانمارکمی گوید: بیش از 15 سال تحقیق بر روی اسناد فوتبال تفریحی که در واقع نوعی تمرین ورزشی مؤثر و چند جانبه است، نشان داد که این ورزش دارای پتانسیل بالایی برای بهبود همزمان آمادگی قلبی و عروقی، متابولیکی و اسکلتی عضلانی است.

نتیجه گیری پرفسور Krustrup، توسط 3 متاآنالیز اخیر که شامل 31 مطالعه علمی بود، تأیید شد. با این حال، تنها تعداد معدودی از این مطالعات در مورد تناسب اندام و تأثیرات فوتبال بر سلامتی گروه هایی از بیماران زن بود.

فوتبال تفریحی بهمراه راهنمایی تغذیه ای

در یک تحقیق جدید به سرپرستی استادانMagni Mohr  و Peter Krustrup، تأثیرات کوتاه مدت فوتبال بر سلامت قلبی عروقی در زنان 55-70 ساله ی مبتلا به پیش دیابت بررسی شد و اثرات آن را با مردان همسن آنها مقایسه گردید. این مطالعه در جزایر فارو با همکاری نزدیک با دانشگاه جزایر فارو انجام شد و افرادی از یک گروه فارویی از دپارتمان بهداشت شغلی و عمومی در آن شرکت داشتند.

برای هر دو جنس، مشاوره ی تعذیه ای فردی با توصیه های رژیم غذایی و تمرین 1 ساعته ی فوتبال دو بار در هفته، به مدت 16 هفته برنامه ریزی شد. نتایج این مطالعه در ژورنال European Journal of Applied Physiology در اوایل هفته منتشر گردید.

پروفسور Krustrup می گوید: فوتبال بهترین تمرین برای سلامتی قلب و عروق و در واقع همچنین برای خانمهای مبتلا بهپیش دیابتاست. نتایج حاضر نشان می دهد آموزش فوتبال بهمراه توصیه های تغذیه ای  سبب بهبود چشمگیر فشار خون، درصد چربی، کلسترول و آمادگی هوازی برای بانوان شد، که بیانگر بهبود بالینی پروفایل سلامتی قلب و عروقی آنها است.

تناسب اندام برای زنان حتی بیشتر از مردان است

به طور کلی، تناسب اندام و تأثیرات سلامتی برنامه های ورزشی با مدت زمان مشخص، برای خانمهای شرکت کننده، بخصوص در مورد فشار خون و از دست دادن چربی، کمی کمتر از مردان است. با این حال، این مورد در مطالعه حاضر صادق نبود.

پرفسورMagni Mohr  می گوید:جالب توجه اینست كه شدت ورزش و همچنین اثرات این نوع ورزش در خانمها و آقایان مشابه بود و حتی بهبود آمادگی هوازی برای خانمها بیشتر بود. این به وضوح تأکید می كند كه زنان میانسال و سالخورده می توانند به اندازه ی مردان از فواید فوتبال بهره مند شوند، حتی زنانی که هیچ تجربه قبلی در مورد فوتبال نداشتند.

ورزشی مناسب برای افرادی که از دیابت رنج می برند

ورزش فوتبال به ویژه برای بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد مبتلا به پیش دیابت که به طور معمول از بیماری های پاتوفیزیولوژیک متعددی رنج می برند، بسیار مناسب است.

پرفسور Mohr نتیجه گیری نمود: نتایج حاصل از مطالعه ی ما، نتایج تحقیقات بر روی سایر گروههای بیماران را تأیید می کند و نشان می دهد که فوتبال نوعی تمرین شدید، مؤثر و همه جانبه است و یک هت تریک[1] سلامتی واقعی به عنوان یک نوع تمرین بدنی برای شرکت کنندگان از هر دو جنس و در طول زندگی محسوب می شود.

منبع:

European Journal of Applied Physiology(2019). DOI: 10.1007/s00421-019-04188-5

https://medicalxpress.com/news/2019-08-football-scores-health-hat-trick-year-old.html

 [1]اصطلاحی در ورزش‌ فوتبال به معنای گرفتن ۳امتیاز یا 3 گل توسط یک نفر در یک بازی است.