ساعت کار طولانی با کنترل ضعیف گلیسمی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 ارتباط دارد

9 ژانویه 2019- بر اساس مطالعه ای که در شماره ژانویه مجله ی تحقیقات دیابت، منتشر شده است ساعات کار طولانی (60 ساعت در هفته یا بیشتر) با کنترل ضعیف گلیسمی در مردان ژاپنی مبتلا به دیابت نوع 2 ارتباط دارد.

دکتر Yasushi Azami و همکارانش از بیمارستان Jouhoku در کانازاوای ژاپن، ارتباط بین شرایط کار، عادات غذا خوردن و کنترل گلیسمیک را در بین کارکنان ژاپنی مبتلا به دیابت نوع 2 (352 مرد و 126 زن در سن 20 تا 40 سالگی) بررسی کردند.

محققان دریافتند که کنترل گلیسمی کمتر از مقدار مطلوب[1] در کارگران مرد با: مدت زمان 10 سال یا بیشتر برای ابتلا به این بیماری(نسبت شانس [OR]، 2.43)، سطح هموگلوبین گلیکوزیله مساوی یا بیش از 7٪ در ابتدای مطالعه( OR، 8.50)، نخوردن صبحانه و خوردن دیرهنگام وعده ی غذایی شب(OR، 2.50) و کار بمیزان60 ساعت در هفته یا بیشتر(OR، 2.92) ارتباط دارد. در زنان شرکت کننده در این تحقیق، کنترل گلیسمی کمتر از مقدار مطلوب با هموگلوبین گلیکوزیله ی مساوی یا بیش از 7٪ در ابتدای مطالعه(OR، 17.96)، درمان با داروهای خوراکی هایپرگلایسمی(OR، 12.49) و درمان با انسولین (OR، 11.6) ارتباط دارد.

نویسندگان اظهار داشتند: برای حفظ سطح طبیعی قند خون، مداخلاتی بمنظور کاهش سبک زندگی ناسالم و کاهش ساعات کار ضروری است.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-01-hours-tied-poor-glycemic-t2dm.html

 [1] suboptimal glycemic control