زنان و مردان از رژیم های کم کالری مزایای متفاوتی را دریافت می کنند

8 اوت 2018- یک مطالعه ی جدید نشان داد که یک رژیم کم کالری در طول 2 ماه باعث ایجاد اثرات متابولیکی مختلفی در زنان نسبت به مردان می شود.
در مطالعه ای با شرکت بیش از 2000 فرد دارای اضافه وزن مبتلا به دیابت، که یک رژیم غذایی کم کالری را به مدت 8 هفته دنبال کردند، وزن بدن، نمره ی سندرم متابولیک( که شاخص دیابت است)، توده ی چربی، و ضربان قلب مردان به طور معنی داری بیش از زنان کاهش یافت.زنان کاهش بیشتری را در کلسترولHDL، اندازه ی دور باسن، توده ی بدون چربی (یا lean body mass) و فشار نبض[1](pulse pressure) نسبت به مردان تجربه کردند.
نویسنده اصلی این مقاله دکتر Pia Christensen، از دانشگاه کپنهاگ، در دانمارک گفت: با وجود تعدیل تفاوت های کاهش وزن، به نظر می رسد که مردان از این رژیم کم کالری بیشتر از زنان سود می برند. این که آیا تفاوت های جنسیتی در این نتایج در طولانی مدت باقی می ماند یا خیر، و آیا ما باید مداخلات مختلف را بر اساس جنسیت طراحی کنیم، موضوعاتی است که باید در مطالعات آتی بررسی شود. با این حال، رژیم غذایی کم کالری در طول هشت هفته، باعث کاهش 10 درصد از وزن اولیه ی افراد مبتلا به پیش دیابت شد که برای بهبود قابل توجه شاخصهای متابولیکی در مرحله ی اول برنامه ی پیشگیری از دیابت مورد نیاز است.

منبع و سایت خبر:

Diabetes, Obesity and Metabolism, 2018; DOI: 10.1111/dom.13466

www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180808075419.htm

 

 [1]اختلاف عدد سیستول و دیاستول، فشار نبض نامیده میشود به عنوان مثال اگر فشار بیماری 120 روی 80 باشد، فشار نبض این بیمار 40 است و به عنوان یک شاخص غیرتهاجمی برای بررسی برون ده قلبی بکار می رود، فشار نبض نشانگر حجم ضربه ای است و کاهش فشار نبض نشانه کاهش برون ده قلبی و نارسایی قلبی می باشد.