دیابت نوع 1 ممکن است بر رشد مغزی کودکان تاثیر گذارد

10ژوئن 2019- مطالعه ای که توسط دکتر Nelly Mauras از سیستم بهداشت کودکان Nemours در جکسونویل، فلوریدا انجام شده است، نشان می دهد که کودکان مبتلا به دیابت نوع 1 (T1D) در برخی از مناطق مغزی رشد کمتری نسبت به کودکان بدون T1D دارند، و این رشد کمتر به نقص شناختی خفیف منجر می شود. این مطالعه که در هفتاد و نهمین جلسه ی علمی انجمن دیابت آمریکا ارائه شد، تفاوت های قابل توجهی را در رشد کل مغز و ماده ی خاکستری و سفید بر اساس سه مطالعه ی ساختاری توسط تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) نشان می دهد.

دکتر Mauras، پژوهشگر اصلی این تحقیق می گوید: حتی با استفاده از انسولین جدید و فن آوری هایی که می توانند به طور قابل توجهی مراقبت از کودکان مبتلا به T1D را بهبود دهند، کودکان مبتلا به دیابت نوع 1 هنوز در معرض نوسانات شدید قند خون هستند که خطر بالقوه ای را برای مغز در حال رشد آنها ایجاد می کند. درک اثرات اولیه ی کنترل قند خون بر رشد مغز، گامی ضروری برای ایجاد استراتژی هایی است که به کاهش این خطرات و پیامدهای بهداشتی مربوط به اختلال شناختی ناشی از دیابت در زندگی کمک خواهد کرد.

به عنوان بخشی از مطالعات چند مرکزی تحقیقات دیابت در شبکه کودکان (DirecNet)، محققان به بررسی تاثیر افزایش قند خون بر مغز در حال رشد کودکانی است که به تازگی به دیابت نوع 1 مبتلا شده اند، پرداختند. در این مطالعه  از 138 کودک مبتلا به T1D با میانگین سنی هفت سال ثبت نام شد. مدت زمان ابتلا به این بیماری در ابتدای مطالعه برای شرکت کنندگان به طور متوسط ​​2.4 سال بود.MRI  ها در سه نقطه ی زمانی (ابتدای تحقیق، 18 ماه بعد و حدود 2.9 سال پس از بازدید دوم) انجام شد تا میزان حجم ماده ی خاکستری و سفید در مناطق اصلی مغز اندازه گیری شود. میزان تجمعی کل قرار گرفتن در معرض هایپرگلیسمی(قند خون بالا) با استفاده از مقادیر هموگلوبین A1c از زمان تشخیص تعیین شد. محققان نتایج MRI شرکت کنندگانT1D را با گروه کنترل شامل 66 کودک( دارای مطابقت سنی) که به دیابت مبتلا نبودند، مقایسه کردند.

آنها دریافتند که رشد ماده ی خاکستری کورتیکال و ساب کورتیکال و ماده ی سفید مغزی گروه T1D نسبت به گروه کنترل در تمام نقاط زمانی کمتر است. به ویژه، تعدادی از مناطق مغزی فعال متابولیکی مرتبط با سایر اختلالات مغزی، که به عنوان "شبکه حالت پیش فرض[1]" شناخته می شوند، در گروه T1D رشد کمتری نسبت به گروه کنترل دارند. رشد کندتر این مناطق با افزایش "قند خون طول عمر[2]" که با مقادیرHbA1c  مشخص می شود، ارتباط داشت.

دکتر Mauras گفت: تحقیقات ما برای بررسی  تاثیر حفظ دقیق قند خون در محدوده طبیعی، از طریق تکنیک های پیشرفته ی دیابت، بر رشد این مناطق مغزی بمنظور کاهش خطر اختلال شناختی ادامه دارد.

منبع:

https://medicalxpress.com/news/2019-06-diabetes-impact-brain-children.html

 [1]default mode network

[2] lifetime blood sugar